Ετικέτα: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Η τέταρτη και τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Σημαντικά νέα έργα που θωρακίζουν την ανθεκτικότητα του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς και ενισχύουν τις εγχώριες και διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, περιλαμβάνει