Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

Προσλήψεις στον Δήμο Θήρας

  Την πρόσληψη 25 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, ανακοίνωσε ο