Ετικέτα: Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων

8,5 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση έργων διαχείρισης αποβλήτων από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος απευθύνει προσκλήσεις προς τους Δήμους