Οι πιο …πεντάστερες περιοχές της Ελλάδας

  •  
  •  
  •  

ABOVE hotels 21

Την ώρα που ο τουρισμός επισφραγίζει τον τίτλο της βαριάς βιομηχανίας της χώρας που του έχει αποδοθεί εδώ και χρόνια, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο ακόμα κι εν μέσω κρίσης, επενδύσεις προσθέτουν πεντάστερες και τετράστερες μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της χώρας. Παρότι όμως η εικόνα του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας δεν φαντάζει κορεσμένη, η κατανομή παρουσιάζεται άνιση με μόνο μερικούς προορισμούς να συγκεντρώνουν την μερίδα του λέοντος των καταλυμάτων.

Αν παρατηρήσει κανείς τον ξενοδοχειακό χάρτη της χώρας διαπιστώνει ότι υπερπληθώρα πεντάστερων βρίσκει κανείς σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδος. Άνω του 80% της τουριστικής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα στις κύριες Τουριστικές Περιφέρειες, που καλύπτουν το 77% των διαθέσιμων δωματίων στις κατηγορίες 2* έως 5*. Είναι προφανές ότι η οικονομική σημασία των κύριων Τουριστικών Περιφερειών είναι πολύ μεγαλύτερη από την σημασία τους σε αριθμό δωματίων. Επίσης, πλην των 5 κύριων Περιφερειών, όλες οι άλλες είναι ζημιογόνες σε επίπεδο κερδών προ φόρων.

Πρωταγωνιστές σε αυτή την κατηγορία – τόσο από άποψη δωματίων όσο κι από άποψη κύκλου εργασιών – και μάλιστα με μεγάλη μάλιστα διαφορά από τους επόμενους είναι δύο, η περιφέρεια της Κρήτης και τα Δωδεκάνησα.

Συγκεκριμένα η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έχουν, με διαφορά, τον μεγαλύτερο αριθμό δωματίων (18.683 και 19.139 αντίστοιχα) αλλά και τον μεγαλύτερο Κύκλο Εργασιών με 597 εκ.ευρώ και 473 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Κατά πόδας σε αριθμό δωματίων ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία 8.145 και η Αττική 6.435 η οποία διεκδικεί εδώ και καιρό τον τίτλο του city break προορισμού. Ωστόσο η κατάταξη διαφοροποιείται αν λάβουμε υπόψη μας τον κύκλου εργασιών αφού η Αττική προηγείται της Κεντρικής Μακεδονίας με κύκλο εργασιών που φτάνει τα 331 εκ. ευρώ έναντι 282 εκ. ευρώ στην δεύτερη περίπτωση.

Στην πέμπτη θέση από πλευράς αριθμού δωματίων έπεται το Ιόνιο (4.749) και οι Κυκλάδες (3.576) με την εικόνα να αντιστρέφεται και πάλι αν λάβουμε υπόψη μας τον κύκλο εργασιών. (Κυκλάδες: € 187 εκ. και Ιόνιο € 107 εκ.).

Η Πελοπόννησος έχει 2.919 δωμάτια και € 81 εκ. Κύκλο Εργασιών, ενώ στις υπόλοιπους Περιφέρειες το μέγεθος της αγοράς των 5* ξενοδοχείων είναι πολύ περιορισμένο.
Όσο για τον κατεξοχήν πεντάστερο προορισμός της χώρας, δεν είναι άλλος από την Ρόδο.

Τόσο με όρους κύκλου εργασιών αλλά και δωματίων, μεγαλύτερος Προορισμός 5* είναι η Ρόδος. Ακολουθούν, ως προς τον αριθμό δωματίων το Ηράκλειο και η Κως ενώ ως προς τον Κύκλο Εργασιών η Χαλκιδική και η Κεντρική Αττική.

Οι πιο 5* προορισμοί της χώρας

Ρόδος
Ηράκλειο
Κως
Χαλκιδική
Αθήνα
Οι Κυκλάδες έχουν τον υψηλότερο Κύκλο Εργασιών ανά Δωμάτιο (€ 52,4 χιλ.) καθώς και το υψηλότερο κέρδος προ φόρων τόκων κι αποσβέσεων (ΚΠΦΤΑ) (38%) και ΚΠΦ (23%) ως ποσοστό των εσόδων. Ως προς τον Κύκλο Εργασιών ανά Δωμάτιο, ακολουθεί η Αττική (€ 51,4 χιλ.), η Κεντρική Μακεδονία (€ 34,6 χιλ.), η Κρήτη (€ 31,9 χιλ.) και στη συνέχεια η Πελοπόννησος (€ 27,8 χιλ.). Οι δύο βασικοί νησιωτικοί Προορισμοί για Ήλιο και Θάλασσα, τα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο έρχονται στη συνέχεια με μικρή διαφορά μεταξύ τους (€ 24,7 χιλ. και € 22,4 χιλ. αντίστοιχα). Σημαντικά χαμηλότερο κύκλο εργασιών ανά δωμάτιο έχουν τα 5* ξενοδοχεία στην Ήπειρο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη ( € 14,8 χιλ. και € 13,9 χιλ. αντίστοιχα). Σε επίπεδο, ΚΠΦΤΑ εκτός από τις Κυκλάδες, υψηλά ποσοστά έχουν και τα Δωδεκάνησα (30%), η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (31%) και η Κρήτη (27%). Ακολουθούν το Ιόνιο και η Αττική, με 20% και 18% αντίστοιχα ενώ στις υπόλοιπες Περιφέρειες το ΚΠΦΤΑ είναι ή πολύ χαμηλό ποσοστό των Εσόδων (Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρος) ή ακόμα και αρνητικό.

Το νησί χρυσορυχείο

Τον καλύτερο κύκλο εργασιών ανά δωμάτιο έχει μακράν η Σαντορίνη η οποία παρουσιάζει και τους υψηλότερους δείκτες κερδοφορίας. Ακολουθούν η Κεντρική Αττική και η Μύκονος ως προς τον Κύκλο Εργασιών ανά Δωμάτιο ενώ ως προς τους δείκτες κερδοφορίας ακολουθεί η Μύκονος ενώ την Τρίτη καλύτερη επίδοση έχουν η Κως και το Ηράκλειο.

Από τις προαναφερθείσες επιδόσεις της ελληνικής ξενοδοχίας, διαφαίνεται ότι το 77% της συνολικής χωρητικότητας κλινών συγκεντρώνεται σε λίγους προορισμούς (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Κεντρική Μακεδονία και Αττική) και το υπόλοιπο 32% στην υπόλοιπη Ελλάδα, γεγονός που αναδεικνύει το ζήτημα της ανομοιογενούς διάχυσης των τουριστικών ροών στους ελληνικούς προορισμούς. Ταυτόχρονα βέβαια αναδεικνύει και τις επενδυτικές ευκαιρίες που υπάρχουν από την υστέρηση αυτή.

insider.gr

(Visited 9 times, 1 visits today)