Πρόγραμμα για τη βελτίωση συνθηκών παραγωγής και εμπορίας προϊόντων μελισσοκομίας

melissokomos kypseli
Newsroom
23/05/2023 20:38
 
 
 

 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος για το μελισσοκομικό έτος 2023 ανακοινώνεται ότι:

Σχετικά με τις δράσεις, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά επιλεξιμότητας και παραστατικά υλοποίησης των δράσεων σε ειδική εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ – Ψηφιακές Υπηρεσίες για Μελισσοκόμους (μέσω gov.gr με κωδικό Taxisnet) ή στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου που λειτουργεί ως κέντρο εξυπηρέτησης των μελισσοκόμων και ως φορέας υποβοήθησης υποβολής της αίτησης στην ειδική εφαρμογή και παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία και βοήθεια στους ενδιαφερόμενους, έως 30 Ιουνίου 2023.

Δράση «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)»: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης άνω των είκοσι (20) κυψελών, εφόσον έχουν δηλώσει τις κατεχόμενες κυψέλες τους και προσκομίσουν δικαιολογητικά αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με ημερομηνία από 1/1/2023 έως 30/6/2023. Ενισχύεται η αγορά νέων κυψελών σε ποσοστό έως 10% του αριθμού των κατεχομένων κυψελών και νέων κινητών βάσεων σε ποσοστό έως 20% των κατεχομένων κυψελών .

Δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (Μετακινήσεις κυψελών): Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες» σύμφωνα με τη βεβαίωση εγγραφής του ΜΑΑΕ, με ελάχιστη ακαθάριστη αξία της συνολικής τους οικογενειακής γεωργικής παραγωγής να είναι 5.000 ευρώ και ενεργό ΚΑΔ που αφορά τη μελισσοκομία, εφόσον είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν δέκα (110) παραγωγικών μελισσοσμηνών, έχουν δηλώσει τις κατεχόμενες κυψέλες τους, μετακινούν τουλάχιστον 40% επί του αριθμού των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης που δήλωσαν κατά την τρέχουσα περίοδο, σε απόσταση άνω των είκοσι (20) χιλιομέτρων. Τα σχετικά παραστατικά που δηλώνουν την μετακίνηση των μελισσοσμηνών, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης από 1/1/2023 μέχρι και 30/6/2023, τα οποία μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά να αναρτηθούν το αργότερο έως 30/6/2023 στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ.

Όσον αφορά στην έκδοση της Ατομικής Μελισσοκομικής Ταυτότητας, θα πρέπει να αποσταλεί έγκαιρα φωτογραφικό αρχείο με ανάλυση σκάνερ (dots per inch) 300dpi,354×413 pixels, διαστάσεις σε mm 30×35 mm, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδεκανήσου στη Ρόδο (τηλ. 22413-64915, e-mail: g.pratsinaki@rho.pnai.gov.gr), στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ. 22810-98833, e-mail: daoktfzp@5118.syzefxis.gov.gr), στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Δωδεκανήσου (τηλ. 22430-59059, e-mail: klimis1@gmail.com).

(Visited 36 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.