Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας
Newsroom
09/06/2019 03:47
 
 
 

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας και θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου όπου οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ όλης της χώρας.

Εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, καθώς η υποβολή των αιτήσεων γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) έως και τις 16 Ιουνίου.

Φέτος, υλοποιούνται οκτώ προγράμματα:

– Κοινωνικός τουρισμός 6ήμερων διακοπών για 53.000 δικαιούχους. Διάρκεια ισχύος από 10/7/2019 έως 8/5/2020.

– Ιαματικός τουρισμός για 4.000 συνταξιούχους, με 6ήμερες διακοπές και 5 απλές λούσεις. Διάρκεια ισχύος για διαμονή σε κατάλυμα από 10/7/2019 έως 8/5/2020.

– Τετραήμερες εκδρομές για 12.500 δικαιούχους με συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία. Διάρκεια ισχύος από 10/7/2019 έως 8/5/2020.

– Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα μέχρι και 16 ημερών για 1.500 παιδιά δικαιούχων ΛΑΕ, ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Διάρκεια ισχύος από 20/6/2019 έως 9/9/2019.

– Δωρεάν βιβλία για 150.000 δικαιούχους. Ειδικά για τα παιδιά το επιδοτούμενο ποσό ανέρχεται στα 30 ευρώ ανά βιβλίο. Διάρκεια ισχύος από 10/7/2019 έως 8/5/2020.

– Δωρεάν εισιτήρια θεάτρου σε 35.000 δικαιούχους για πληθώρα θεατρικών παραστάσεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Διάρκεια ισχύος από 10/7/2019 έως 8/5/2020.

– Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων 1.000 ευρώ σε 1.000 πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ.

– Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων 700 ευρώ σε 4.000 τρίτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ

Εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση.

Τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες

Όσον αφορά το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, την αίτηση πρέπει να συνοδεύουν και τα εξής δικαιολογητικά:

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Διαζευκτήριο ή συμφωνητικό (αφορά διαζευγμένες ή εν διαστάσει μητέρες) από το οποίο να προκύπτει ποιος γονέας έχει την επιμέλεια του/των παιδιού/ων.

– Για τα παιδιά άνω των 18 και μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα, Βεβαίωση Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

– Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται κάρτα φοίτησης («πάσο»), Βεβαίωση Σπουδών.

– Φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («πάσο») από το οποίο προκύπτει ο αριθμός ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή. (Aφορά τέκνα άνω των 18 και μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ).

– Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

1. Οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων.

2. Οι ασφαλισμένοι του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2018.

3. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων. Σημειώνεται πως όλα τα παραπάνω πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.

4. Οι υπάλληλοι ή /και συνταξιούχοι πρώην υπαλλήλου του ΟΠΕΚΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις παροχές του ΛΑΕ και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά.

5. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον παραμένουν υπάλληλοι του ΕΦΚΑ.

6. Τα μέλη των οικογενειών των παραπάνω προσώπων, με δικαίωμα περίθαλψης απορρέον από τον υπάλληλο ή και συνταξιούχο πρώην υπάλληλο του ΟΠΕΚΑ ή τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ, που μεταφέρθηκε από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένος στο Μητρώο δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον παραμένει υπάλληλος του ΕΦΚΑ.

7. Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνοδεύονται από μέλος της οικογένειάς τους και εφόσον δεν υπάρχει οικογένεια από τρίτο πρόσωπο. Στους συνοδούς χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής ως συνοδός. Να σημειωθεί ότι οι αναφερόμενοι στην κατηγορία 7, εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετέχουν στα προγράμματα κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού ή εκδρομών.

Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού συμμετέχουν μόνο οι συνταξιούχοι δικαιούχοι του ΛΑΕ. Εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν ορφανική σύνταξη και σε περίπτωση ζεύγους συμμετέχει μόνο ο/η συνταξιούχος σύζυγος και όχι ο/η ασφαλισμένος/η σύζυγος.

Προϋπόθεση συμμετοχής όλων των παραπάνω στα προγράμματα είναι να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων.

Για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες: Δικαιούχοι είναι όσες έχουν, κατά τον χρόνο δημιουργίας του αρχείου δικαιούχων, οι μεν τρίτεκνες μητέρες τρία τέκνα, οι δε πολύτεκνες μητέρες τουλάχιστον τέσσερα τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2019, ανεξάρτητα από τον μήνα γέννησης.

Υποβολή αίτησης

Για την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος προσέρχεται σε οποιοδήποτε ΚΕΠ προσκομίζοντας:

– Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του, καθώς και των προστατευόμενων μελών του (π.χ. βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση ΑΜΚΑ κ.λπ.) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΕΦΚΑ.

– Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

– Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), που πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο της γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας ή της απόφασης της υγειονομικής επιτροπής, το οποίο παραδίδεται στο ΚΕΠ και εν συνεχεία διαβιβάζεται στη Διεύθυνσης Αγροτικής Εστίας.

Σημειώνεται πως βεβαίωση δεν απαιτείται στις περιπτώσεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) που λαμβάνουν προσαύξηση στο ποσό της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας.

(Visited 133 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*