Εμφάνιση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού και ευλογιάς σε ζώα στην Τουρκία – Οδηγίες από τις Δ/νσεις Κτηνιατρικής της Περιφέρειας

Newsroom
25/02/2021 11:04
 
 
 

Δύο εστίες αφθώδους πυρετού και μια εστία ευλογιάς του προβάτου εμφανίστηκαν στην περιοχή της Σμύρνης στις 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής Κυκλάδων και Δωδεκανήσου η οποία απευθύνεται στους κτηνοτρόφους του Νοτίου Αιγαίου.

Τα νοσήματα δεν μεταδίδονται στον άνθρωπο, ωστόσο ο άνθρωπος μπορεί εύκολα να τα μεταφέρει.

Για τους λόγους αυτούς, οι κτηνοτρόφοι:
*Θα πρέπει να τηρούν ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στις εκμεταλλεύσεις τους και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επισκέψεις τρίτων σε αυτές.

*Εάν έχουν πρόσφατα επισκεφτεί την Τουρκία και έχουν έρθει σε επαφή με παραγωγικά ζώα, να μην έρθουν σε επαφή με ζώα στην Ελλάδα πριν τηρήσουν αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας.

*Δεν θα πρέπει να μεταφέρουν μόνοι τους ζωοτροφές από την Τουρκία.

Ο Αφθώδης Πυρετός, ΑΠ (Foot and Mouth Disease, FMD) αποτελεί ιογενές νόσημα οξείας εμφάνισης και υψίστης μεταδοτικότητας των δίχηλων ζώων (μεταξύ αυτών τα βοοειδή, τα πρόβατα, οι αίγες και οι χοίροι). Το νόσημα χαρακτηρίζεται από τον σχηματισμό φυσαλίδων, διαβρώσεων και ελκών εσωτερικά του στόματος, στη μύτη, στις θηλές και στα άκρα. Το ποσοστό θνησιμότητας στα ενήλικα ζώα είναι χαμηλό, σε αντίθεση με τα νεαρά που χαρακτηρίζεται υψηλό.

Αποτελεί νόσημα με σοβαρές άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις λόγω της μείωσης της παραγωγικότητας, της θνησιμότητας, των περιορισμών στο εμπόριο ζώντων ζώων και προϊόντων και του υψηλού κόστους εφαρμογής των μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης του νοσήματος (κτηνιατρικές υπηρεσίες, θανατώσεις, αποζημιώσεις, εποπτεία).

O ιός του αφθώδους πυρετού είναι ανθεκτικός στις συνήθεις συνθήκες του περιβάλλοντος και έτσι μπορεί να μεταδίδεται εύκολα, τόσο άμεσα (από ζώο σε ζώο), όσο και έμμεσα (μεταφορά του με πρόσωπα, μηχανήματα και εξοπλισμό, ζωοτροφές κ.λπ.).

Η ευλογιά του προβάτου είναι μια πολύ μεταδοτική αρρώστια που οφείλεται σε ιό. Η νόσος προσβάλλει τα πρόβατα και τις αίγες. Στη χώρα μας, μέχρι τώρα συμπτώματα παρατηρούνται κυρίως στα πρόβατα, ωστόσο και οι αίγες μπορούν να μολυνθούν.

Αρχικά τα ζώα (κυρίως τα πρόβατα) εμφανίζουν αδιαθεσία, ανορεξία και πυρετό, ενώ μπορεί να έχουν και ρινικό έκκριμα (μύξες) και δάκρυα. Στη συνέχεια, εμφανίζονται δερματικές αλλοιώσεις που είναι πιο εμφανείς στο κεφάλι, το πρόσωπο και γενικά τα άτριχα μέρη του σώματος (μασχάλες, κοιλιά, εσωτερικό μέρος της ουράς, μαστό, γεννητικά όργανα). Αυτές είναι κοκκινίλες (ερυθρές κηλίδες) και σπυριά κόκκινου συνήθως χρώματος, μεγέθους 0,5-1 εκ. Το νόσημα μεταδίδεται πολύ γρήγορα μεταξύ των ζώων της εκτροφής και σε γειτονικές εκτροφές.

Η εμφάνιση νοσημάτων, όπως ο αφθώδης πυρετός και η ευλογιά σε μια περιοχή, συνεπάγεται αυτόματα τη λήψη και εφαρμογή πολύ αυστηρών μέτρων που επηρεάζουν άμεσα την κτηνοτροφία και το εμπόριο όλων σχεδόν των αγαθών που σχετίζονται με την κτηνοτροφία (ζώντα ζώα, κρέας και γάλα, ζωικά παραπροϊόντα και υποπροϊόντα, ζωοτροφές κ.λπ.).

Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας εφαρμόζουν προγράμματα επιτήρησης των νοσημάτων, χωρίς, μέχρι στιγμής, να έχουν εντοπιστεί κρούσματα αυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με τις κατά τόπους Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

(φωτό: αρχείου)

(Visited 67 times, 1 visits today)