Ελληνική Στατιστική Αρχή: Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021

Newsroom
21/04/2021 3:33
  •  
  •  
  •  

 

Στις 22 Ιουνίου θα ολοκληρωθεί η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 την οποία διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας.

Η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας 2021 θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικού ερωτηματολογίου προς τους αγρότες και κτηνοτρόφους για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (τις καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα εκτρεφόμενα ζώα), τα ειδικά χαρακτηριστικά τους (τις τεχνικές καλλιέργειας, τον τρόπο σταβλισμού των ζώων), καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές.

Οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της κάθε περιοχής θα ειδοποιηθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή τηλεφωνικά από τον πιστοποιημένο Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί με 3 τρόπους:
1. Ατομικά, μέσω της Ψηφιακής Πύλης www.gov.gr και απαντώντας το,

2. Με προσωπική συνέντευξη με τη βοήθεια του Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ σε δημόσιο κτίριο,

3. Σε ειδικές περιπτώσεις, με επίσκεψη στο σπίτι από τον Απογραφέα της ΕΛΣΤΑΤ.

Τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ (www.statistics.gr), να στέλνουν e-mail στο apografi_georgias@statistics.gr ή να καλούν στο 210-3001515.

(Visited 86 times, 1 visits today)
Latest Post