Σύρος: Προκήρυξη από την Περιφέρεια των διαγωνισμών για την επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων σε Πάγο και Βάρη

Newsroom
20/11/2020 5:22
  •  
  •  
  •  

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο η Διακήρυξη του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση των έργων συντήρησης και επισκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων στον Πάγο και στη Βάρη της Σύρου.

Ο διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή αθλητικών Εγκαταστάσεων στον Πάγο ν. Σύρου», θα διενεργηθεί στις 11/12/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, οπότε θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 8/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ο διαγωνισμός για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Βάρη ν. Σύρου», θα διενεργηθεί στις 15/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, οπότε θα γίνει η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών. Ως καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 10/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς έχουν ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση http://www.pnai.gov.gr/.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων και Υπεύθυνος Αθλητισμού κ. Γιώργος Λεονταρίτης σε δήλωσή του ανέφερε ότι: «Προχωράμε άμεσα στη δημοπράτηση 2 καθοριστικών για την αθλητική αναβάθμιση της Σύρου έργων. Τα πάγια αιτήματα όσων ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τον κλασικό αθλητισμό ικανοποιούνται. Συνεχίζουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας που δεν είναι άλλος από το να δίνουμε λύσεις στα προβλήματα και τις ανάγκες των συμπολιτών μας».

(Visited 33 times, 1 visits today)