ΚΥΚΛΑΔΕΣ

delos

Πρόταση για νέο μουσείο στη Δήλο

H δημιουργία ενός νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στη Δήλο συζητήθηκε στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της FEDHATTA (Ομοσπονδία Συνδέσμων Γραφείων