Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: Πρόσκληση εκδήλωσης συμμετοχής στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης

Newsroom
24/10/2022 22:33
 
 
 

 

Δελτίο τύπου του δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης μέσω του
Κέντρου Κοινότητας του Δήμου:
Τηλ.: 2285024844
Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Νάξου, έναντι Εργατικών Κατοικιών
Email: kk@naxos.gov.gr
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Δείτε παρακάτω την αίτηση συμμετοχής

(Visited 160 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.