481.000 € από την Περιφέρεια για επισκευές σχολικών κτιρίων σε Νάξο, Αμοργό και Μικρές Κυκλάδες (η κατανομή ανά νησί)

admin
19/01/2016 1:24
  •  
  •  
  •  

 

Με 481.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσει η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες (Αμοργό, Κουφονήσι, Σχοινούσα, Δονούσα, Ηρακλειά) προκειμένου να πραγματοποιηθούν επισκευαστικά έργα στα σχολεία των παραπάνω νησιών.

Η σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων αφενός και το Δήμο Αμοργού αφετέρου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού 427.000,00 € και 54.000,00 € αντίστοιχα, εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, στη Σύρο.

Το αντικείμενο των συμβάσεων αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου των δύο δήμων προκειμένου να εκτελεστεί έργο επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (κτιριακών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους).

Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων των Δήμων, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων των Δήμων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει:

Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 427.000,00 € για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία κατανέμεται ως εξής:

Νάξος: 367.000,00 €

Δονούσα: 15.000,00 €

Ηρακλειά: 15.000,00 €

Κουφονήσι: 15.000,00 €

Σχοινούσα: 15.000,00 €.

Δήμος Αμοργού: 54.000,00 € 

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και ο Δήμος Αμοργού αναλαμβάνουν:

  • Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη των όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται, την εκτέλεση του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κ.λπ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Π.Δ.171/87 και τον Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
  • Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης.
  • Να συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .

Να σημειωθεί ότι η Προγραμματική Σύμβαση έχει χρονική διάρκεια 20 μηνών.

(Visited 15 times, 1 visits today)