Τα νοσοκομεία Σύρου και Νάξου στο πρώτο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας που μεταφέρεται στο G–Cloud

Newsroom
27/11/2020 12:09
 
 
 

 

Η Uni Systems ολοκλήρωσε επιτυχώς τη μεταφορά του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) «ΔΗΛΟΣ», που εξυπηρετεί το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου και το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Νάξου, στο G-Cloud.

Πλέον αποτελεί το πρώτο Περιφερειακό Ηλεκτρονικό Σύστημα Υγείας που έχει μεταφερθεί στο Κυβερνητικό Υπολογιστικό Νέφος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το έργο που εκτός από τα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου καλύπτει και τα επτά Κέντρα Υγείας σε ισάριθμα νησιά των Κυκλάδων που διασυνδέονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος, ανατέθηκε στη Uni Systems με σκοπό το μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της υποδομής στην οποία έχει βασιστεί το ΟΠΣΥ «ΔΗΛΟΣ», καθώς και τη μεταφορά του στο G-Cloud.

Προτεραιότητες του έργου

Μία από τις κύριες προτεραιότητες του έργου είναι η ομαλή λειτουργία των εφαρμογών και του συστήματος «ΔΗΛΟΣ» ακόμα και σε περίπτωση ενδεχόμενης ολοκληρωτικής καταστροφής του Κέντρου Δεδομένων του με βάση τη Σύρο.

Το Κέντρο Δεδομένων των Νοσοκομείων αναβαθμίστηκε και η νέα του αρχιτεκτονική έχει προσαρμοστεί ώστε να προσφέρει ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο, δομή με υψηλή ασφάλεια και χωρίς επιπλέον λειτουργικά κόστη. Η νέα αυτή εικονική δομή, προστατεύει τις υπηρεσίες υγείας που καλύπτουν περισσότερους από 126.000 κατοίκους στα νησιά των Κυκλάδων, με τον αριθμό του πληθυσμού αυτού να πολλαπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2006, το σύστημα «ΔΗΛΟΣ» συμβάλλει στη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται στους πολίτες, με τη χρήση ιατρονοσηλευτικών, εργαστηριακών και διοικητικο-οικονομικών εφαρμογών που διαλειτουργούν.

Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το Περιφερειακό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Υγείας «ΔΗΛΟΣ» αποτελεί το πρώτο στον τομέα Εθνικού Συστήματος Υγείας που έχει μεταφέρει τις λειτουργίες του στο G-Cloud, διασφαλίζοντας τη διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, την υψηλή ασφάλεια και την εγκυρότητα των δεδομένων του.

Μιχάλης Ζουλουφός: Το νοσοκομείο Σύρου, βρίσκεται στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων

«Η ολοκλήρωση του έργου μετάπτωσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Νοσοκομείων Σύρου-Νάξου στο G-Cloud, εν μέσω της πανδημίας Covid-19, αναδεικνύει την επιχειρησιακή εγρήγορση των στελεχών του Αυτοτελούς Τμήματος Οργάνωσης και Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» και την επιδίωξη του φορέα αξιοποίησης κάθε διαθέσιμης χρηματοδότησης για την τεχνολογική εξέλιξη της λειτουργίας του. Η ασφάλεια δεδομένων και η ταχύτητα επεξεργασίας τους κατέστησαν επιτακτική την σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου. Αποτελεί μια διαρκή διαπίστωση ότι το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», πέραν της υψηλού επιπέδου παροχής ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών στους Κυκλαδίτες και τους επισκέπτες, βρίσκεται στην πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων.», είπε σχετικά με το έργο ο Μιχάλης Ζουλουφός, Κοινός Διοικητής Διασυνδεομένων Νοσοκομείων Σύρου-Νάξου.

Στρατής Καλογρίδης: Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Σύστημα Υγείας

Ο Στρατής Καλογρίδης, Public Sector & Software Products BU Director της Uni Systems, δήλωσε: «Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτού του βήματος προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Συστήματος Υγείας σε όλη την Ελλάδα. Στη Uni Systems στοχεύουμε στη δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος υγειονομικής περίθαλψης που θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί ασθενείς σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας κι αν βρίσκονται. Στο μέλλον, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Σύστημα Υγείας ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες ενώ παράλληλα να μεριμνά για τις ανάγκες των Ιατρικών Κέντρων, για ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες και χαμηλότερα λειτουργικά κόστη».

(Visited 142 times, 1 visits today)