Πόσες σχολικές καθαρίστριες προσλαμβάνονται ανά Δήμο

Άκης Αξαόπουλος
13/07/2022 17:16
 
 
 

 

Eγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων σχολικών καθαριστριών ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

(Visited 262 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.