Θέση δικηγόρου στο δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

dikigoriko
admin
10/11/2017 10:19
  •  
  •  
  •  

Ανακοινώνεται η πλήρωση µίας θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω στο ∆ήµο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία, κατόπιν επιλογής, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(Visited 14 times, 1 visits today)