Πρόσληψη στο δήμο Νάξου για το πρόγραμμα Interreg Med

  •  
  •  
  •  

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου µε ένα άτομο για την κάλυψη αναγκών του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg Med CONSUMELESS:

«Καταναλώνουμε λιγότερο στις Μεσογειακές Τουριστικές Κοινότητες», µε αντικείμενο την υποστήριξη στη διαχείριση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, στην οργάνωση εκδηλώσεων, στη συλλογή πληροφοριών για τα αποτελέσματα του έργου, στην υλοποίηση και στην ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31 Οκτωβρίου 2019.

Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως δυο (2) μήνες σε περίπτωση παράτασης του έργου.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

(Visited 32 times, 1 visits today)