Προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικής κατηγορίας στον Δήμο Μυκόνου

Newsroom
10/09/2021 3:59
  •  
  •  
  •  

 

Εστιάζοντας στη σημασία της δυνατότητας συμμετοχής όλων των πολιτών στην αγορά εργασίας, ο Δήμος Μυκόνου προκηρύσσει 9 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας, μέσω του ΟΑΕΔ, για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, οι ειδικές κατηγορίες αφορούν σε προστατευόμενα πρόσωπα του Ν. 2643/1998.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ (1 ΘΕΣΗ)

*ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑμεΑ (4 ΘΕΣΕΙΣ)

*ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

*ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

*ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

*ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΜΜΕΣΗ ΑμεΑ (2 ΘΕΣΕΙΣ)

*ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΣΕΠ 29/10-10-2018.

*ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ (2 ΘΕΣΕΙΣ)

*ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

*ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΕΠ 4/2-02-2018.

Όσον αφορά στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, οι υποψήφιοι παραπέμπονται μέσω των προκηρύξεων του ν. 2643/1998 στην αντίστοιχη προς κάθε θέση προκήρυξη του ΑΣΕΠ που ήδη έχει εκδοθεί.

Για την εξυπηρέτηση των προστατευομένων, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) βρίσκονται αναρτημένα το έντυπο της αίτησης, το σχετικό ΦΕΚ καθώς και η προκήρυξη.

Η υποβολή των αιτήσεων από τους/τις υποψηφίους/ιες θα γίνει αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 2643.services.gov.gr (στην οποία οδηγείται ο χρήστης και μέσω της διεύθυνσης 2643.yeka.gr).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν (κατόπιν ραντεβού) ή να αποσταλούν ταχυδρομικά στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις σχετικές προκηρύξεις.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για μία μόνο κατηγορία προστασίας, για μια κατηγορία προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και μόνο σε μία προκήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δικαιολογητικών είναι η 11η Οκτωβρίου 2011.

Δείτε την προκήρυξη του ΟΑΕΔ

(Visited 57 times, 1 visits today)