Σύρος: Στη διάθεση του κοινού από αύριο η παιδική χαρά στον Γαλησσά

Newsroom
23/10/2020 9:34
  •  
  •  
  •  

Στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς θα χαρίζει από αύριο η παιδική χαρά του Γαλησσά, η οποία τίθεται επιτέλους στη διάθεση του κοινού.

Μετά την ολοκλήρωση του έργου «Αναβάθμιση παιδικής χαράς Γαλησσά» (προϋπολογισμού 86.000€), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» και τον Δήμο Σύρου Ερμούπολης, ο Δήμος έλαβε το σήμα καταλληλότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.

Συγκεκριμένα, η ανάπλαση πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε ο χώρος να πληροί τις προδιαγραφές της Υπουργικής Απόφασης 28492/2009 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως αυτή συμπληρώθηκε με την Υ.Α. οικ. 48165/2009 και την Υ.Α. 27934/11-07-2014(2029/25-07-2014 τεύχος Β’).

(Visited 60 times, 1 visits today)