Ετικέτα: ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Δήμος Σύρου-Ερμούπολης: Ένταξη της εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας στο Πράσινο Ταμείο

  Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2022» του