Νέες αιτήσεις για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις στις Κυκλάδες από τις 19 Οκτωβρίου 2022

Newsroom
29/09/2022 13:22
 
 
 

 

Καθώς το κόστος της ενέργειας αυξάνεται συνεχώς λόγω των πολιτικών και περιβαλλοντικών εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο, οι καταναλωτές αναζητούν πιο έντονα λύσεις για τη μείωση των λογαριασμών στο σπίτι και την επιχείρησή τους. Μία ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη ίδιων αναγκών.

Στις 19 Οκτωβρίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτημάτων για νέα φωτοβολταϊκά έργα στις Κυκλάδες, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Η εξέτασή τους θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας και ανά κατηγορία εγκατάστασης. Μεταξύ άλλων, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται για:

– Συστήματα Αυτοπαραγωγού με Συμψηφισμό (net-metering). Είναι τα συστήματα στα οποία η παραγόμενη ενέργεια συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη στην ηλεκτρική παροχή που αντιστοιχίζεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Για να επιτευχθεί βέλτιστη οικονομική απόδοση, το έργο σχεδιάζεται ώστε να παράγει σε ετήσια βάση τόση ενέργεια όση καταναλώνεται στην εγκατάσταση στο ίδιο διάστημα.
Για παράδειγμα, ένα σύστημα ονομαστικής ισχύος 3kW μπορεί να παράγει έως 5.200kWh ετησίως για 25 έτη, δηλαδή να εξοικονομεί έξοδο άνω των 1.000 ευρώ ανά έτος, υπολογίζοντας την τιμή προμήθειας στα 0,20Euro/kWh. Το συνολικό κόστος της υλοποίησης στα νησιά, ανάλογα με τον εξοπλισμό και τις ιδιαιτερότητες του χώρου, ανέρχεται περίπου στις 6.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Δηλαδή η επένδυση μπορεί να αποσβέσει την αξία της σε 5-6 έτη για τις επιχειρήσεις και σε 8 έτη για τα νοικοκυριά. Και αυτά χωρίς να έχει υπολογιστεί η πιθανή επιδότηση που έχει εξαγγελθεί.

– Συστήματα Παραγωγού σε στέγες οικιών έως 6kW. Σε αυτά τα συστήματα η παραγόμενη ενέργεια εγχέεται απευθείας στο δίκτυο με τιμή πώλησης σταθερή 0,087 ευρώ/ kWh. Αφορά μόνο σε οικίες. Έχει ενδιαφέρον για εξοχικές κατοικίες που κατοικούνται λίγες ημέρες το χρόνο και συνεπώς δεν έχουν μεγάλη κατανάλωση ηλεκτρικής για να συμψηφιστεί.

Για το σύμπλεγμα νησιών Πάρος, Νάξος, Μύκονος και Σύρος, το περιθώριο ισχύος για αυτές τις κατηγορίες είναι 10MW, με προτεραιότητα στα συστήματα έως 10kW.

Ταυτόχρονα, θα ξεκινήσει και η υποβολή αιτημάτων για νέα Φωτοβολταϊκά Πάρκα ισχύος έως 400kW. Πρόκειται για έργα μεγαλύτερου μεγέθους. Το αίτημα στο ΔΕΔΔΗΕ για όρους σύνδεσης θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις των άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών, όπως: βεβαίωση χρήσεων γης, περιβαλλοντική αδειοδότηση ή βεβαίωση απαλλαγής, χαρακτηρισμός σχετικά με γη υψηλής παραγωγικότητας, όπως προβλέπονται στο ΦΕΚ 4221/Β/2022. Επιτρέπεται η υλοποίηση ενός συστήματος ανά φυσικό πρόσωπο, ανεξαρτήτως νομικής μορφής στην οποία συμμετέχει. Το περιθώριο ισχύος για αυτή την κατηγορία έργων είναι 20MW.

Η Νaxos-Εlectrical, με εμπειρία άνω των 15 ετών στον κλάδο των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων και έχοντας συμμετάσχει στη σχεδίαση, αδειοδότηση και εγκατάσταση έργων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 300MW, είναι έτοιμη να αναλάβει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση και την υψηλή απόδοση της επένδυσής σας.

Σε κάθε περίπτωση, τα πρώτα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι:

• ο έλεγχος των νομικών προϋποθέσεων
• η αυτοψία του πιθανού χώρου εγκατάστασης
• η αξιολόγηση του ενεργειακού δυναμικού της συγκεκριμένης θέσης με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού μετεωρολογικών δεδομένων, και
• η διαστασιολόγηση του συστήματος,

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προμελέτης για τη λήψη της απόφασης υλοποίησης της επένδυσης, η Νaxos-Εlectrical προσφέρει στους πελάτες της τις υπηρεσίες αυτές χωρίς καμία επιβάρυνση.

Επικοινωνήστε άμεσα με το έμπειρο προσωπικό της (τηλέφωνο: 2285301753), ώστε να μελετήσουν τις ιδιαιτερότητες του έργου σας, να σχεδιάσουν το σύστημα που επιτυγχάνει την βέλτιστη ενεργειακή και οικονομική απόδοση και να αναλάβουν με συνέπεια την αδειοδότηση και εν συνεχεία την εγκατάσταση του συστήματος σας.

Υπεύθυνος Μηχανικός:
Κωνσταντίνος Γ. Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.
Msc «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας», Ε.Μ.Π.
www.naxos-electrical.gr
Χώρα Νάξου, 200μ. από την Πολεοδομία στο δρόμο των Αγγιδίων
Τηλ: 2285301753 // 6974383577
Email: info@naxos-electrical.com

(Visited 267 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.