Τηλεμετρικοί σταθμοί παρακολούθησης γεωμετρικών πεδίων σε Σαντορίνη και Μήλο

Newsroom
05/01/2023 14:45
 
 
 

 

Σε Σαντορίνη και Μήλο λειτουργούν δύο από τους 14 τηλεμετρικούς σταθμούς παρακολούθησης γεωμετρικών πεδίων, ιαματικών φυσικών πόρων και γεωθερμικών εκδηλώσεων που εγκαταστάθηκαν τον Ιούνιο του 2020 από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Πρόκειται για σταθμούς συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένων κρίσιμων παραμέτρων, όπως θερμοκρασίας ή/και πίεσης (στάθμης), οι οποίες μετρούνται κατά περίπτωση και λειτουργούν στις εξής περιοχές:

*Ένας σταθμός στη Νέα Καμένη της Σαντορίνης, ο οποίος καταγράφει και τηλε-μεταδίδει τη μέγιστη θερμοκρασία των ατμίδων και τριών σημείων του εδάφους στην κορυφή της Νέας Καμένης.

*Ένας σταθμός στη Μήλο, ο οποίος καταγράφει και τηλε-μεταδίδει τη μέγιστη θερμοκρασίες των ατμίδων της Αγίας Κυριακής και ενός σημείου στο έδαφος.

*Τρεις σταθμοί στη Νίσυρο, οι οποίοι καταγράφουν και τηλε-μεταδίδουν:
(α) Τη θερμοκρασία της θερμής πηγής στο Αυλάκι,
(β) Τη θερμοκρασία και τη στάθμη της γεώτρησης στα Λουτρά Μανδρακίου και
(γ) Τη μέγιστη θερμοκρασία των ατμίδων και τριών σημείων του εδάφους στον πυθμένα του υδροθερμικού κρατήρα Στέφανου.

*Τέσσερις σταθμοί σε γεωτρήσεις στο γεωθερμικό πεδίο Νέας Απολλωνίας Θεσσαλονίκης που καταγράφουν και τηλε-μεταδίδουν τη θερμοκρασία και τη πίεση (στάθμη) στις γεωτρήσεις Γ1, Κ1, ΓΒ1Π και ΓΒ5Π.

*Τέσσερις σταθμοί σε γεωτρήσεις στο γεωθερμικό πεδίο Νέου Ερασμίου-Μαγγάνων Ξάνθης που καταγράφουν και τηλε-μεταδίδουν τη θερμοκρασία, τη πίεση και τη θερμοκρασία στο σωλήνα μεταφοράς στις γεωτρήσεις ΘΘ2, ΓΠ6, ΓΠ15 και ΓΠ9.

*Ένας σταθμός σε γεώτρηση στο Άγκιστρο Σερρών ο οποίος καταγράφει και τηλε-μεταδίδει τη θερμοκρασία και πίεση στη γεώτρηση ΓΑ4.

Οι μετρήσεις ρυθμίστηκαν να γίνονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ τα δεδομένα των σταθμών μεταδίδονται με ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο σε ειδικά διαμορφωμένο server της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και καταχωρούνται και αποθηκεύονται σε σχεσιακή βάση δεδομένων (RDBMS), από όπου μπορούν να οπτικοποιηθούν και να υποστούν περεταίρω επεξεργασία.

Η μέχρι σήμερα εγκατάσταση των τηλεμετρικών σταθμών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο τόσο της Ενέργειας «Διαχρονική Παρακολούθηση Ιαματικών Φυσικών Πόρων & Γεωθερμικών Πεδίων της Χώρας» του Υποέργου «Δράσεις για την Ορθολογική και Αειφόρο Αξιοποίηση της Γεωθερμίας – GEOTHERM» ενταγμένου στην Πράξη «Μελέτες και έρευνες στήριξης του ενεργειακού τομέα της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας – ΟΠΥΓΕΚ», όσο και του Υποέργου «Διαχειριστικά σχέδια Γεωθερμικών Πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας» (ΔΙΑ.ΓΕΩΘ.)», που εκτελούνται από το Τμήμα Γεωθερμίας & Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Κοινός στόχος και των δύο αυτών δράσεων είναι η ορθολογική αξιοποίηση και βιώσιμη διαχείριση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας (ενθαλπίας) της χώρας προκειμένου να διασφαλισθεί η αειφορία του γεωθερμικού πόρου με τη συλλογή, καταχώρηση σε Βάσεις Δεδομένων, επεξεργασία και αξιολόγηση των πρωτογενών δεδομένων των σταθμών συνεχούς παρακολούθησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης.

(Visited 37 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.