Καταγγελία για εγκατάσταση πλωτής εξέδρας στην παραλία του Μεγάλου Ρούκουνα Ανάφης

exedra anafi
admin
16/03/2017 1:51
  •  
  •  
  •  

Αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσαν οι Βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος, Αντώνιος Συρίγος και Νίκος Μανιός σχετικά με την εγκατάσταση πλωτής εξέδρας στην παραλία του Μεγάλου Ρούκουνα στην Ανάφη.

Οι τρεις βουλευτές γνωστοποίησαν στους παραπάνω υπουργούς την καταγγελία του κ. Αναστάσιου Αλεξόπουλου από την Ανάφη που αναφέρεται με λεπτομέρειες για την εγκατάσταση της πλωτής εξέδρας, κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων στον αιγιαλό και τις αμμοθίνες στην παραλία του Μεγάλου Ρούκουνα στην Ανάφη. Η καταγγελία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «Στην περιοχή της παραλίας του Μεγάλου Ρούκουνα (δήμος Ανάφης, Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων), στις 5-3-2017 και 6-3-2017, εγκαταστάθηκε πλωτή εξέδρα που μετέφερε σκαπτικά μηχανήματα βαρέως τύπου. Τα μηχανήματα διήλθαν μέσα από τις ευαίσθητες οικολογικά αμμοθίνες, για να μεταφέρουν οικοδομικά υλικά σε παρακείμενη ιδιοκτησία, για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών….»

Οι τρεις βουλευτές ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες και να τους ενημερώσουν σχετικά.

Η καταγγελία του κ. Αλεξόπουλου:

Θέμα: «Καταγγελία για εγκατάσταση πλωτής εξέδρας, κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων στον αιγιαλό και τις αμμοθίνες στην παραλία του Μεγάλου Ρούκουνα Ανάφης»

Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία:

Στην περιοχή της παραλίας του Μεγάλου Ρούκουνα (δήμος Ανάφης, Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων), στις 5-3-2017 και 6-3-2017, εγκαταστάθηκε πλωτή εξέδρα που μετέφερε σκαπτικά μηχανήματα βαρέως τύπου. Τα μηχανήματα διήλθαν μέσα από τις ευαίσθητες οικολογικά αμμοθίνες, για να μεταφέρουν οικοδομικά υλικά σε παρακείμενη ιδιοκτησία, για την εκτελέση οικοδομικών εργασιών. Για το θέμα αυτό, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αιγιαλού [άρθρο 14 παρ. 5 β) και γ) του ν. 2971/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 ν. 4256/2014 (Α’ )], η τοποθέτηση και η χρήση πλωτής εξέδρας χωρίς επέμβαση στο αιγιαλό και εκτός ζώνης λιμένα απαιτεί απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, εισήγηση της Λιμενικής Αρχής, και σύμφωνη γνώμη της Κτηματικής υπηρεσίας. Παρόμοια απόφαση έπρεπε να είχε αναρτηθεί στην «Διαύγεια» αμελλητί, και δεν ισχύει μέχρι την ανάρτηση αυτή [άρθρα 3 παρ. 1 α) και 4 παρ. 2 ν. 3861/2010, όπως ισχύουν].
2. Επιπροσθέτως, όπως είναι σαφές και από τις φωτογραφίες, υπήρξε και επέμβαση στον αιγιαλό, η οποία έπρεπε να είχε αδειοδοτηθεί αρμοδίως σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (κυρίως άρθρο 14 παρ. 2 ν. 2971/2001, όπως ισχύει). Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε γήπεδο (αγροτεμάχιο) που δεν έχει πρόσωπο σε νομίμως υφιστάμενο δρόμο δεν αποτελεί νόμιμο λόγο παραχώρησης της παραλίας.
3. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4 περ. α) του ν. 3937/2011 (Α’ 60) , «δεν επιτρέπεται η κίνηση μηχανοκίνητων οχημάτων εκτός οδικού δικτύου σε οικολογικά ευαίσθητες εκτάσεις, όπως ενδεικτικά, μόνιμες ή εποχικές λίμνες και τέλματα και οι ακτές τους, ο αιγιαλός, οι αμμοθίνες, ποτάμια, ρέματα και ρυάκια, δάση, λιβάδια, βοσκότοποι».
4. Η περιοχή είναι ενταγμένη στο Δίκτυο Natura 2000, και τυχόν εκτέλεση έργων στην περιοχή απαιτεί την τήρηση των κείμενων εθνικών και ενωσιακών διατάξεων για τις περιοχές αυτές (ενδεικτικά, άρθρο 10 ν. 4014/2011).

Με δεδομένη την μεγάλη οικολογική και τουριστική σημασία της περιοχής, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλώ τις αρμόδιες υπηρεσίες να πράξουν τα δέοντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:
1. Από την Κτηματική Υπηρεσία και την Λιμενική Αρχή, να προβούν στην άρση και την απομάκρυνση των έργων που δεν έχουν αδειοδοτηθεί (άρθρο 27 παρ. 7 ν. 2971/2001).
2. Από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου, να εξεταστεί ο καταλογισμός ποινικών κυρώσεων (ενδεικτικά, βάσει του άρθρου 29 ν. 2971/2001, και τις σχετικές διατάξεις του ν. 1650/1986 και ν. 4042/2012).
3. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κυκλάδων, να προβεί σε αυτοψία για τη διαπίστωση και τη συνολική αποτύπωση των παρεμβάσεων, καθώς και τη λήψη διοικητικών κυρώσεων βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου.
4. Από το λιμεναρχείο Θήρας να με ενημερώσει εγγράφως βάσει των κείμενων διατάξεων εάν έχει δοθεί αδειοδότηση για την εγκατάσταση πλωτής εξέδρας και να μου κοινοποιήσει τα σχετικά έγγραφα.
Σας επισυνάπτω στο παράρτημα της παρούσας φωτογραφικό υλικό όπου φαίνονται οι εργασίες, καθώς και η αλλοίωση που έχει υποστεί η παραλία και το φυσικό περιβάλλον πλησίον αυτής.

Ο καταγγέλλων,
Αναστάσιος Αλεξόπουλος
Ανάφη Κυκλάδων τ.κ. 84009
Mail. Roykoynas1@gmail.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Τμήμα Χωροθέτησης Τουριστικών Λιμένων, Λιμεναρχείο Θήρας, Αστυνομικό Τμήμα Θήρας, Αστυνομικός Σταθμός Ανάφης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Γραφείο ΓΓ κυρίου Ν. Θεοδωρίδη, Διεύθυνση Δασών Ν. Κυκλάδων, Δασονομείο Νάξου, Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικής Ζημίας Ν. Αιγαίου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού -Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Αιγαίου, Δήμος Ανάφης, Υπουργείο Περιβάλλοντος- Γραφείο Αν. Υπουργού κυρίου Σ. Φάμελλου

 

(Visited 121 times, 1 visits today)