Έγκριση συμπληρωματικών εργασιών στο έργο αντιστήριξης πρανών στην Καλντέρα της Σαντορίνης

admin
16/03/2015 9:04
 
 
 

Την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης «Αντιστήριξη Πρανών Καλντέρας Θήρας – Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιμένα Φηρών» υπέγραψε ο περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος.

Σε αυτή έγινε προσθήκη υποέργου για την υλοποίηση συμπληρωματικών εργασιών, προϋπολογισμού 730.800 ευρώ, για την ολοκλήρωση της αντιστήριξης των πρανών, με σκοπό την προστασία της περιοχής (όπου λαμβάνουν χώρα διάφορες δραστηριότητες) από τις πτώσεις βράχων.

Το έργο «Αντιστήριξη Πρανών Καλντέρας Θήρας – Περιοχή Τελεφερίκ και Παλαιού Λιμένα Φηρών» είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «09 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»,  στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007 – 2013, με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 2.446.247,97 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

(φωτό: neasantorinis.gr)

(Visited 34 times, 1 visits today)
Latest Post