Ο Γ.Γ. Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης στο Επιμελητήριο Κυκλάδων

Άκης Αξαόπουλος
19/05/2018 12:57
 
 
 

Η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη διασύνδεση του τουρισμού με τα τοπικά προϊόντα ήταν ο σκοπός της συνάντησης συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Κυκλάδων, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστράτιου Ζαφείρη.

Κατά την επίσκεψη του στη Σύρο, τον κ. Ζαφείρη συνόδευσε ο συνεργάτης του Παναγιώτης Πέτρου, ενώ από πλευράς Επιμελητηρίου συμμετείχαν, εκτός από τον πρόεδρο Γιάννη Ρούσσο, μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και στελέχη του φορέα.

Παράδειγμα «καλής πρακτικής» το Επιμελητήριο
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων επιλέχθηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής, δεδομένου του βαθμού ωρίμανσης του δικτύου Aegean Cuisine και της περαιτέρω ανάπτυξής του, μέσω των δράσεων του έργου «Δημιουργία Cluster για τα Κυκλαδικά προϊόντα του τομέα της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις δράσεις και τις υποδομές του, δίνοντας έμφαση στο δίκτυο Aegean Cuisine που σκοπό έχει τη σύνδεση μεταξύ της πλούσιας και ιδιαίτερης πρωτογενούς παραγωγής και γαστρονομίας των νησιών με την ανάπτυξη του συνολικού τουριστικού προϊόντος του νομού.

Στη συνέχεια ο κ. Ζαφείρης παρουσίασε το ρόλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στη διασύνδεση μεταξύ της αγροδιατροφής, της βιομηχανίας και του τουρισμού και αναφέρθηκε σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, όπως τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τριών αυτών κλάδων και τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να επιτευχθεί, τη δυσκολία μεταφοράς των προϊόντων εντός και εκτός των συνόρων της χώρας, την ανάγκη ανάπτυξης ενδιάμεσης επιχειρηματικότητας κ.ά.
Τόσο ο κ. Ρούσσος, όσο και ο Ζαφείρης δήλωσαν την ικανοποίησή τους για το δίαυλο επικοινωνίας που «ανοίχθηκε» μεταξύ Υπουργείου και Επιμελητηρίου, ενώ παράλληλα καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εποικοδομητική συνεργασία των δύο πλευρών μέσω της ανταλλαγής γνώσης και εμπειρίας.

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.