Ξεκινά άμεσα η συντήρηση του οδικού δικτύου Σίφνου

οδικού δικτύου
Άκης Αξαόπουλος
18/11/2019 15:12
 
 
 

 

Στην υπογραφή εργολαβικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Σίφνου (Χρήση 2018)» (συνολικού προϋπολογισμού 731.739,79 ευρώ) προέβη ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας δημοπράτησης του έργου.

Η τεχνική μελέτη του έργου αφορά σε παρεμβάσεις για την βελτίωση και συντήρηση της δημοτικής οδού προς Πλατύ Γυαλό από περιοχή «Πλακωτό» (μήκους 5 χιλιομέτρων) και τμήματος της επαρχιακής οδού Απολλωνίας – Αρτεμώνα, στην περιοχή «Πατσάνα» (μήκους 600 μέτρων).

Το έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό προγραμματισμό για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, με σκοπό την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, τομέα όπου η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου δίνει ιδιαίτερη έμφαση, την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων και τη διάχυση της τουριστικής κίνησης, με συνεχή διάθεση μεγάλου μέρους των διαθέσιμων πόρων, ταυτόχρονα με την διαρκή αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών πηγών.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

(Visited 38 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.