Σύστημα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού θα αποκτήσει η Άνω Μερά

nero stagona
Newsroom
21/04/2020 13:43
 
 
 

 

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το σημαντικό έργο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μυκόνου (ΔΕΥΑΜ) που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος ύδρευσης στην Άνω Μερά, ύψους 999.068,00 ευρώ, έπειτα από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Υπενθυμίζεται ότι για το εν λόγω έργο υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 2018 πρόταση της ΔΕΥΑΜ και τον Μάιο του 2019 εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στο πρόγραμμα ενίσχυσης των ΟΤΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».

Το έργο περιλαμβάνει:
*την προμήθεια και εγκατάσταση 6 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης (δεξαμενές, αφαλατώσεις και αντλιοστάσια),
*την προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης (Τ.Σ.Δ.Π.) σε επιλεγμένα σημεία του υφιστάμενου δικτύου με χρήση τηλεμετρικών καταγραφικών (Data Loggers),
*την προμήθεια και εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης (Τ.Σ.Ε.Κ.) σε επιλεγμένες θέσεις των απολήξεων του δικτύου ύδρευσης με χρήση μετρητών κατανάλωσης και
*την προμήθεια Φορητού Εξοπλισμού Ελέγχου (Φ.Σ.Ε.) που περιλαμβάνει φορητές διατάξεις λήψης ενδείξεων κατανάλωσης, ακουστικό γαιόφωνο, ψηφιακό συσχετιστή, τηλεμετρικές διατάξεις ανίχνευσης διαρροών και εκπομπής συναγερμών και διάταξη επισκόπησης αγωγών και εντοπισμού διαρροών.

Μέσα στις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφεί η σχετική σύμβαση, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση του έργου.

Σε σχετική του δήλωση ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Κουκάς, ευχαριστώντας τη νυν και προηγούμενη Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είπε: «Σε μια ιδιαίτερη συγκυρία, ο Δήμος Μυκόνου με συνέπεια και συστηματικότητα υλοποιεί ένα στοχευμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των βασικών υποδομών της Άνω Μεράς. Μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχωρούμε άμεσα στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης και στην εκκίνηση του έργου. Είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για το δίκτυο ύδρευσης της Άνω Μεράς, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του νερού, τον άμεσο εντοπισμό των διαρροών και απωλειών από άλλες αιτίες, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Με σχέδιο και αποφασιστικότητα εργαζόμαστε για μια καλύτερη καθημερινότητα για όλους τους συμπολίτες μας».

(Visited 40 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.