Ενεργοποιήθηκαν οι ψηφιακές θυρίδες του Δήμου Αμοργού

Newsroom
16/05/2022 01:14
 
 
 

 

Ενεργοποιήθηκαν οι Θυρίδες του Δήμου Αμοργού στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) όπως ενημερώνει με ανακοίνωση του ο Δήμος του νησιού.

Οι εν λόγω Θυρίδες αποτελούν ένα ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας του πολίτη με το Δήμο. Οι πολίτες θα μπορούν με αμεσότητα να αιτούνται και να λαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα, διάφορα έγγραφα, τα οποία γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, βάσει των διατάξεων των άρθρων 13 & 14 του Νόμου 4727/2020.

Οι Θυρίδες του Δήμου στην τελική τους εκδοχή θα προσφέρουν 3 βασικές λειτουργίες:

1. Έκδοση πιστοποιητικών αρμοδιότητας των Δήμων χωρίς την ανάγκη φυσικών υπογραφών και σφραγίδων

2. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση και έκδοση πιστοποιητικών που είναι απαραίτητα σε διαδικασίες των Δήμων και παρέχονται από το gov.gr

3. Υποδοχή και διεκπεραίωση αιτήσεων πολιτών από το gov.gr

Στο Δήμο Αμοργού αρχικά έχουν οριστεί οι εξής Θυρίδες:

● Θυρίδα Κοινωνικών Δομών που θα εκδίδει Ευρωπαϊκά Πιστοποιητικά Covid-19 εμβολιασμού.

● Θυρίδα Δημοτολογίου που θα εκδίδει δημοτολογικάπιστοποιητικά / βεβαιώσεις.

● Θυρίδα Ληξιαρχείου που θα εκδίδει Ληξιαρχικά έγγραφα.

● Θυρίδα Δήμου που θα υποδέχεται αιτήσεις πολιτών που αφορούν δημοτικές υπηρεσίες.

Σταδιακά θα υλοποιούνται στο gov.gr νέες λειτουργίες των θυρίδων.

(Visited 27 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.