Ορισμός Αντιδημάρχων στο Δήμο Αμοργού

Newsroom
04/01/2023 18:49
 
 
 

 

Στον ορισμό των αντιδημάρχων προχώρησε ο δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος. Οι νέοι αντιδήμαρχοι που θα έχουν θητεία από 23/12/2022 έως 31/12/2023 είναι ο Κωνσταντίνος Γρίσπος, η Καλλιόπη Δεσποτίδη, η Δήμητρα Νομικού – Ψακή.

Μετά τoν ορισμό των Αντιδημάρχων ο κ. Καραΐσκος δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρώην Αντιδήμαρχο Μανώλη Βασάλο για την εποικοδομητική συνεργασία μας και την υποστήριξη του στο συνολικό έργο της Δημοτικής Αρχής. Εύχομαι στους Αντιδημάρχους, κάθε επιτυχία στα καθήκοντά τους. Είμαι βέβαιος πως με γνώση και συνεργασία θα ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες των πολιτών και θα υπηρετήσουν το όραμα για την Αμοργό που επιθυμούμε και αξίζουμε».

Οι αρμοδιότητες των νέων αντιδημάρχων του Δήμου Αμοργού

O Δημοτικός Σύμβουλος Γρίσπος Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου ορίζεται Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Κοινόχρηστων Χώρων και Τεχνικών Έργων και του μεταβιβάζονται:

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

• Η εποπτεία και επίβλεψη της προόδου των εργασιών, των έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο.

• Η εποπτεία (επίβλεψη – κατεύθυνση – έλεγχο) του προσωπικού και των μέσων και την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού – πρασίνου που περιλαμβάνουν:

• Αποκομιδή αστικών απορριμμάτων.

• Διαχείριση στερεών αποβλήτων και αδρανών υλικών.

• Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.

• Καθαριότητα ακτών, αιγιαλού-παραλίας.

• Καθαρισμός ρεμάτων.

• Λειτουργία των συστημάτων διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών στα οποία συμμετέχει ο Δήμος.

• Λειτουργία των υπηρεσιών ηλεκτροφωτισμού και αποκατάστασης βλαβών.

• Εφαρμογή του κανονισμού καθαριότητας και επιβολής προστίμων.

• Εποπτεία και ευθύνη της περισυλλογής εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και σκαφών.

• Εποπτεία και ευθύνη εκτέλεσης εργασιών συντήρησης πρασίνου.

• Την εποπτεία του γραφείου κίνησης οχημάτων και του ελέγχου κίνησης και συντήρησης όλων των τροχοφόρων του Δήμου.

• Την εποπτεία και την ευθύνη ομαλής λειτουργίας των μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων και των δικτύων αποχέτευσης και των αντλιοστασίων του Δήμου.

• Η εποπτεία και η ευθύνη ομαλής λειτουργίας των μονάδων αφαλάτωσης και δικτύων ύδρευσης και των υδάτινων πόρων του Δήμου.

• Η ευθύνη για την εφαρμογή του κανονισμού ύδρευσης και αποχέτευσης και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.

• Η ευθύνη για τον ποιοτικό έλεγχο των υδάτων.

• Την ευθύνη επί συνόλου για θέματα συγκοινωνίας και κυκλοφορίας του νησιού συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης των οδών, της συντήρησης και της επισκευής του τροχαίου υλικού και της οδικής ασφάλειας.

• Την ευθύνη για την εφαρμογή του κανονισμού κοινόχρηστων χώρων.

• Την εποπτεία και τον έλεγχο των χώρων στάθμευσης.

• Τον συντονισμό, έλεγχο και επίβλεψη του τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και την εποπτεία και ευθύνη των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων εκτός του Δημοτικού Καταστήματος.

• Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας των Δημοτικών Σφαγείων.

• Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα παραγωγικά ζώα.

• Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση φωτοαντιγράφων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

• Την υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και ΤΑΠ, κατά την απουσία του Δημάρχου.

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες για τις Τοπικές Κοινότητες Αιγιάλης και Θολαρίων.

• Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Τοπικών Κοινοτήτων.

• Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Συντονίζει την Τεχνική υποστήριξη Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Δημοτική Σύμβουλος Δεσποτίδη Καλλιόπη (Πόπη) του Δημητρίου ορίζεται Αντιδήμαρχος Τουριστικής, Πολιτιστικής Προβολής και Κοινωνικής Πρόνοιας και της μεταβιβάζονται:

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

• Η εποπτεία και ο συντονισμός θεμάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου.

• Η εποπτεία και ο συντονισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων και εν γένει των δράσεων πολιτιστικής προβολής σε συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς και την ΔΗ.Κ.Ε.Α

• Η τέλεση πολιτικών γάμων.

• Η ευθύνη για την ίδρυση και λειτουργία γραφείου τύπου και δημοσίων σχέσεων.

• Καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των Δημοτικών κτιρίων και λοιπών Δημοτικών εγκαταστάσεων.

• Καθαριότητα, συντήρηση και λειτουργία Δημοτικών Αποχωρητηρίων.

• Την εποπτεία και ευθύνη συντήρησης και καθαριότητας των Κοιμητηρίων.

• Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

• Η ευθύνη της συντήρησης και της παρακολούθησης των Ιατρείων και του Κέντρου Υγείας σε συνεργασία με την Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας.

• Η εποπτεία και ευθύνη των κοινωνικών υπηρεσιών αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.

• τον συντονισμό και την εποπτεία της λειτουργίας του προσωπικού και των υποδομών του Κάμπινγκ σε συνεργασία με το γραφείο προσωπικού του Δήμου, την τεχνική υπηρεσία και τον καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και τον ημερήσιο έλεγχο της βεβαίωσης των εισπράξεων σε συνεργασία με την Ταμειακή υπηρεσία του Δήμου.

• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση φωτοαντιγράφων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

• Η υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και ΤΑΠ, κατά την απουσία του Δημάρχου.

Κατά τόπο τις εξής αρμοδιότητες για τις Τοπικές Κοινότητες Καταπόλων, Αρκεσίνης και Βρούτση.

• Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Τοπικών Κοινοτήτων.

• Συνεργάζεται με τους προέδρους των κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

• Συντονίζει την Τεχνική υποστήριξη Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Δημοτική Σύμβουλος Νομικού – Ψακή Δήμητρα του Αντωνίου ορίζεται Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης, Αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας και της μεταβιβάζονται:

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

• Η εποπτεία και ευθύνη ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης των σχολικών κτιρίων.

• Η εποπτεία και ευθύνη ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης των δημοτικών χώρων άθλησης, αναψυχής και των παιδικών χαρών.

• Η εποπτεία και η ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας.

• Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση φωτοαντιγράφων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου ή προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

• Η υπογραφή πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δημοτών και τις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας και ΤΑΠ, κατά την απουσία του Δημάρχου.

Επίσης τις εξής αρμοδιότητες για την Τοπική Κοινότητα Χώρας:

• Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο για την διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Κοινότητας.

• Συνεργάζεται με τον πρόεδρο της κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων της.

• Συντονίζει την Τεχνική υποστήριξη Τοπικού Επιπέδου Πολιτιστικών εκδηλώσεων.

(Visited 183 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*