Σε δέκα μήνες θα είναι έτοιμος ο δρόμος προς «Αμμούδι» Αρκεσίνης Αμοργού

Newsroom
03/06/2020 00:29
 
 
 

 

Υπογράφηκε την Τρίτη η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δ. Αμοργού», μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της αναδόχου εταιρείας «Μ.Τ. Α.Τ.Ε.», μετά από την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το ποσό της σύμβασης του έργου μετά την έκπτωση που δόθηκε, ανέρχεται σε 601.141,28 Ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες.

Το μήκος της οδοποιίας μετά τη βελτίωση θα είναι περίπου 1.300 μ.
Ο δρόμος αυτός θα εξυπηρετεί οδικά τις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

(Visited 107 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.