Δημοπρατείται η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Αμοργού

Newsroom
17/07/2020 10:55
 
 
 

Ένα ακόμη σημαντικό έργο ύδρευσης δημοπρατείται, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και της αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για την «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού», συνολικού προϋπολογισμού 400.000€, του οποίου η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ενέκρινε τα σχέδια των τευχών δημοπράτησης και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή υπέργειας δεξαμενής 1000κ.μ., η οποία θα συνδέεται με την υφιστάμενη γεώτρηση, το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης και τη δεξαμενή Κολοφάνας και με την υφιστάμενη δεξαμενή Αρκεσίνης, με δυνατότητα επιλογής της υδροδότησης του δικτύου είτε από τη νέα δεξαμενή, είτε από την υφιστάμενη είτε και από τις δύο μαζί.

Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 400.000€. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.

(Visited 53 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.