Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στην Αιγιάλη

Newsroom
04/11/2021 13:22
 
 
 

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το δίκτυό τους με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηματίες, καταστηματάρχες, ελεύθερους επαγγελματίες, με σκοπό τη λειτουργία Ταχυδρομικού Πρακτορείου στα καταστήματά τους.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδρομικού Πρακτορείου στην Αιγιάλη του ∆ήμου Αμοργού του Νομού Κυκλάδων.

 

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

*Πώληση γραμματοσήμων.

*Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχυδρομικών αντικειμένων επιστολικού ταχυδρομείου.

*Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται μέσω του Ταχυδρομικού ∆ικτύου.

*Αποστολή αντικειμένων ειδικής διαχείρισης (συστημένα, αντικαταβολής, κ.λπ.) και EXPRESS.

*Παραλαβή, ζύγιση και τιμολόγηση ταχ. δεμάτων.

*Έκδοση ταχυδρομικών επιταγών.

*Εξόφληση λογαριασμών Ταχυπληρωμής (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).

*Επίδοση ταχυδρομικών αντικειμένων στο χώρο του Ταχυδρομικού Πρακτορείου ή μέσω των Γραμματοθυρίδων του.

*∆ιανομή καθημερινά κατ’ οίκον, των ταχυδρομικών αντικειμένων – πληρωμή ταχ. επιταγών, συντάξεων και επιδομάτων κλπ.

*Πώληση Ηλεκτρικής Ενέργειας ΕΛΤΑ.

 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κατάστημα με:

*Καλή θέση και προβολή.

*∆ραστηριότητα που προσιδιάζει με το έργο των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

*Άνετη πρόσβαση πελατών και οχημάτων.

*Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12 τ.μ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα διαμορφωθεί κατάλληλα προκειμένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδρομικό έργο.

*Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σημάνσεων ΕΛΤΑ.

*Αναγκαίο εξοπλισμό για την πλήρη διασύνδεση στο αυτοματοποιημένο περιβάλλον ΕΛΤΑ (Ενδεικτικά : σύνδεση Internet, υπολογιστή, ειδικό modem, εκτυπωτές κ.λπ.).

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι επιτηδευματίες- επαγγελματίες που διατηρούν στις παραπάνω περιοχές καταστήματα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2021.

Έντυπο της αίτησης, καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστημα ΕΛΤΑ Αμοργού, στην Αμοργό (Τ.Κ. 840 08 , τηλ. 22850-71250, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 8:00 – 14:00).

 

Σημειώνεται ότι:

*Ο ΕΛΤΑ δεν δεσμεύεται έναντι των ενδιαφερομένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για την λειτουργία του Ταχυδρομικού Πρακτορείου.

*Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύμβαση συνεργασίας για τρία έτη.

(Visited 170 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.