Αύξηση προϋπολογισμού για την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Ίου

energeiaki apodosi noikokyrion
Newsroom
26/02/2021 10:49
  •  
  •  
  •  

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνονται οι πόροι που διατίθενται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», για παρεμβάσεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου της Ίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών», ο αρχικός ο προϋπολογισμός της οποίας ανερχόταν σε 176.500€ και τώρα διαμορφώνεται στο ύψος των 285.000€.

Παράλληλα, επικαιροποιείται και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου, του οποίου η αρχική ημερομηνία λήξης ήταν η 30/06/2022 και τώρα ορίζεται η 31/12/2022.

Το έργο περιλαμβάνει:
*Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης με κεντρική αντλία θερμότητας αέρα – νερού υψηλών θερμοκρασιών για το Δημοτικό Σχολείο και χαμηλών θερμοκρασιών για το Νηπιαγωγείο.

*Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους.

*Εγκατάσταση συστήματος BEMS.

*Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Για το Νηπιαγωγείο Ίου επιπλέον:
*Εγκατάσταση δικτύου διανομής νερού ψύξης/θέρμανσης.

*Προμήθεια και τοποθέτηση τερματικών μονάδων ψύξης/θέρμανσης (μη επιλέξιμη παρέμβαση).

Η Πράξη «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου του Δήμου Ιητών», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 282,560,11€, με απόφαση του Περιφερειάρχη είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Ιητών.

(Visited 26 times, 1 visits today)
Latest Post