Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων στην Κέα

Newsroom
02/12/2020 11:06
  •  
  •  
  •  

 

Στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων θα προχωρήσει ο δήμος Κέας που για το σκοπό εντάχθηκε σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης, που αφορούν παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων (του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020), το αίτημα του δήμου Κέας εγκρίθηκε με χρηματοδότηση ποσού 50.482,88€, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων.

Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που θα εκπονηθεί έχει σαν κύριο στόχο για το δήμο την ευαισθητοποίηση και τον εξορθολογισμό στην χρήση της ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους.

Οι επιμέρους στόχοι του δήμου της Κέας είναι:

• η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων,
• η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών
• η μείωση του ενεργειακού κόστους
• η ενεργειακή αυτονομία και
• η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής

Στα πλαίσια αυτά συναντάται πληθώρα κτιρίων που χρήζουν παρεμβάσεων για την ενεργειακή τους αναβάθμιση προκειμένου να μειωθούν οι ενεργειακές τους καταναλώσεις, να εξοικονομηθούν πόροι (ενέργεια, δαπάνες, κ.λπ.) και εμμέσως να συμβάλλουν στην ελάττωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το μεγάλης ηλικίας και αξιόλογης αρχιτεκτονικής κτιριακό απόθεμα του δήμου συμβάλει στην μεγάλη
κατανάλωση ενέργειας, με αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα και στην εκπομπή αερίων ρύπων.

Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα.

Η δημοτική αρχή Κέας, επέλεξε το Παλιό Δημαρχείο και το Νηπιαγωγείο Ιουλίδας, αξιολογώντας τις ενεργειακές τους καταναλώσεις και τη χρησιμότητά τους προς το κοινωνικό σύνολο.

Η πρόταση αποτελείται από επεμβάσεις που κατά κύριο λόγο αφορούν σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα ψύξης – θέρμανσης και φωτισμός), καθώς και υποστηρικτικές δράσεις (υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα).

(Visited 48 times, 1 visits today)