Κύθνος: Προκήρυξη εκπόνησης μελέτης βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου

kythnos limani
Newsroom
29/08/2022 15:38
 
 
 

 

Εγκρίθηκαν σήμερα κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι όροι της Διακήρυξης και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων – Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Κύθνου».

Η μελέτη αφορά σε βελτιώσεις σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου της ν. Κύθνου και πιο συγκεκριμένα:
-Τμήμα Α: Χώρα Κύθνου – Λουτρά.
-Τμήμα Β: Μέριχας – Χώρα Κύθνου.
-Τμήμα Γ: Μέριχας – Δρυοπίδα.

Η εκτιμώμενη αμοιβή για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος ανέρχεται στο ποσόν των 300.597,22€ και η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα από το Εγγεγραμμένο έργο με τίτλο «Μελέτη βελτίωσης οδικού δικτύου ΠΕ Κυκλάδων».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως κύριος του έργου, εξουσιοδοτεί την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη δημοσίευση της Περίληψης της Διακήρυξης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτης δήλωσε σχετικά: «Οι προσπάθειές μας για βελτίωση του οδικού δικτύου των νησιών μας είναι συνεχείς και πολυεπίπεδες. Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσουμε και την εκπόνηση της μελέτης βελτίωσης του επαρχιακού οδικού δικτύου της Κύθνου, η οποία θα αναδείξει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν προκειμένου να καταστεί ακόμη πιο ασφαλές».

(Visited 32 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.