Προγραμματικές συμβάσεις για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μήλου

Newsroom
27/04/2021 11:26
 
 
 

Στην έγκριση σύναψης δύο Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Μήλου, συνολικού ύψους 544.000€, για την εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων του νησιού, προέβη χθες η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε:

*Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Μήλου (Γ’ Φάση).

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Μήλου και το Δημοτικό Σχολείο Αδάμαντα, με σκοπό την αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των σχολικών μονάδων από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων των σχολικών μονάδων.

Η δαπάνη για τη χρηματοδότηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 231.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από τον ειδικό χρηματοδοτικό κωδικό για την σχολική στέγη, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μήλου.

*Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση – βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων ν. Μήλου».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τη συντήρηση – βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Μήλου, ώστε να καταστούν λειτουργικές και ασφαλείς για τους πολίτες και του αθλητές.

Η δαπάνη χρηματοδότησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 313.000€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Το έργο χρηματοδοτείται από τον ειδικό χρηματοδοτικό κωδικό για τις συντηρήσεις χώρων αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Μήλου.

(Visited 17 times, 1 visits today)