Συμμετοχή του Νηπιαγωγείου Βάρης στο ERASMUSPLUS+ και υποδοχή εταιρικών σχολείων τον Ιούνιο

Newsroom
23/05/2022 13:24
 
 
 

 

Ως εταιρικό σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUSPLUS+ με θέμα “Children in action against climate change. Let children open tο the world” συμμετέχει το Νηπιαγωγείο Βάρης.

Το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο του 2020 και θα ολοκληρωθεί το 2023.

Μέλη της διακρατικής αυτής συνεργασίας είναι ένα σχολείο της Πολωνίας (που είναι και συντονιστής του προγράμματος), ένα σχολείο της Σερβίας, ένα σχολείο της Ισπανίας, ένα σχολείο της Τουρκίας και το Νηπιαγωγείο Βάρης Σύρου.

Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:
– Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών.

-Η επικοινωνία με τους συναδέλφους των εταιρικών σχολείων – και μέσω της Πλατφόρμας E-TWINNING – για την ανταλλαγή απόψεων, τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας και εργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πάντα στο πλαίσιο του Αναλυτικού προγράμματος. Λέξεις κλειδιά στη μεθοδολογία του σχεδίου αποτελούν τα: Νοιάζομαι και Ρωτώ, Συλλέγω, Οπτικοποιώ, Δημιουργώ, Δρω.

-Η κατανόηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με την ατζέντα του 2030 και ειδικά των στόχων: 6-Καθαρό Νερό, 11-Βιώσιμες πόλεις και Κοινότητες και 13-Δράση για το κλίμα.

-Η μεταφορά και διάχυση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του έργου στην ευρύτερη κοινότητα (γονείς, σχολική αλλά και τοπική κοινότητα).

-Το έργο αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους μαθητές να διαμορφώσουν από τη νηπιακή ηλικία, οικολογική ευαισθησία και συνείδηση, να ακολουθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής με κύριο γνώμονα την προστασία και τον σεβασμό στο περιβάλλον με ευθύνη απέναντι στον εαυτό τους αλλά και απέναντι στον άλλον.

-Τέλος, να νοιώσουν «Ευρωπαίοι» πολίτες και να προετοιμαστούν για το μονοπάτι εκείνο που θα οδηγήσει σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα και σε έναν υγιή πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτής της διακρατικής συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη (Staff Τraining Event) εκπροσώπων των εταιρικών σχολείων στο Νηπιαγωγείο Βάρης και στη Σύρο από τις 6 Ιουνίου έως τις 9 Ιουνίου 2022. Το Νηπιαγωγείο Βάρης – ως ίδρυμα που φιλοξενεί – έχει φροντίσει κι έχει σχεδιάσει ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την ενημέρωσή τους για τις δράσεις του Νηπιαγωγείου, την επαφή τους με το Ελληνικό Σχολείο και ειδικότερα με το Νηπιαγωγείο και τέλος την ανάληψη από κοινού δράσεων στα εργαστήρια που θα διοργανωθούν τις ημέρες της επίσκεψης.

Επίσης, θα περιηγηθούν σε σημαντικά σημεία πολιτιστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος της Σύρου, ενώ παράλληλα θα γίνουν παρουσιάσεις των – μέχρι τώρα – δράσεων των εταιρικών σχολείων σε σχέση με το πρόγραμμα, ανταλλαγή απόψεων και μεθόδων, γνωριμία σε μεγαλύτερο βαθμό με τη Σύρο, το περιβάλλον της, την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Τέλος, θα γίνει αξιολόγηση της πορείας του σχεδίου και προγραμματισμός για τα επόμενα στάδια.

(Visited 21 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.