Προγράμματα για ενήλικες από το Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Newsroom
05/10/2022 12:54
 
 
 

Την υλοποίηση προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212), ανακοίνωσε ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, μέσω της λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου,

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Τα παραπάνω προγράμματα δύναται να πραγματοποιηθούν τόσο στην Ερμούπολη, όσο και περιφερειακά (χωριά) αναλόγως των αιτήσεων συμμετοχής.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (τηλ. : 22810-81001). Μπορούν επίσης να αναζητήσουν την αίτηση μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Υπεύθυνες/οι υπάλληλοι : Ελισάβετ Φρέρη, Ηλίας Μαρκούσης.
Ταχ. Διεύθυνση: Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9 – 84100 Σύρος.
E-mail: kdvm@syros-ermoupolis.gr

Η αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα

(Visited 30 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.