Προτάσεις του Π.Π.Π.Σ. επί της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για την περιοχή NATURA Απάνω Μεριάς Σύρου

Newsroom
03/03/2023 11:45
 
 
 

 

Δελτίο Τύπου που συνοδεύει τις προτάσεις του επί της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης (ΕΠΜ 8α) για την περιοχή NATURA Απάνω Μεριάς Σύρου εξέδωσε το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου (ΠΠΠΣ), το οποίο έκανε επίσης γνωστό ότι οι εν λόγω προτάσεις έχουν ήδη υποβληθεί στο forum της σχετικής δημόσιας διαβούλευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το δελτίο Τύπου του ΠΠΠΣ έχει ως εξής: 

Δημοσιοποιούμε τις προτάσεις του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου τις οποίες καταθέτουμε στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σύνταξη Προεδρικών Διαταγμάτων Προστασίας και Σχεδίων Διαχείρισης για τις Περιοχές του Δικτύου Natura 2000» – ΕΠΜ 8α.

Οι προτάσεις μας διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη την επιστημονική τεκμηρίωση του σχεδίου της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, κινούνται εντός του ισχύοντος σήμερα νομικού πλαισίου (δυνατότητα επιλογής χρήσεων – βασικές προϋποθέσεις δόμησης, κ.λπ.) και θεωρούμε ότι αποτελούν τη χρυσή τομή μεταξύ των δύο θεμελιωδών Συνταγματικών δικαιωμάτων, αυτού της προστασίας του περιβάλλοντος και αυτού της προστασίας της ιδιοκτησίας.

Τις προτάσεις μας μπορείτε να τις διαβάσετε ή να τις κατεβάσετε πατώντας εδώ.

Από την επισκόπηση των θέσεων των θεσμικών και των συλλογικών φορέων που έχουν δημοσιοποιηθεί, καθίσταται σαφές ότι υπάρχουν κάποια σημεία κοινής αποδοχής και ιδιαίτερης σπουδαιότητας (π.χ. όχι στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών, όχι στα φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι στο προτεινόμενο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, όχι στη απαξίωση των αγροτικών δραστηριοτήτων, κ.α.). Αυτό είναι ελπιδοφόρο και θεωρούμε ότι το Δημοτικό και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα προσφέρουν μέγιστη υπηρεσία στον τόπο αν υποστηρίξουν με θέρμη τις θέσεις αυτές στην τρέχουσα διαβούλευση και αν καταφέρουν να συμπεριληφθούν ρητά στην υπό εκπόνηση μελέτη. Ίσως αυτή είναι η είναι μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται για να θωρακίσουμε την περιοχή μελέτης από αυτές τις μέγιστες απειλές.

Εκτός όμως από τα σημεία σύγκλισης παρατηρούμε ότι έχουν διατυπωθεί και προτάσεις που κινούνται τελείως εκτός του νομικού πλαισίου. Οι ισχύουσες προϋποθέσεις δόμησης και διανοίξεων δρόμων, καθώς και οι χρήσεις που επιτρέπονται από την νομοθεσία για κάθε ζώνη θα πρέπει να αποτελούν τη βάση επί της οποίας πρέπει να αναπτυχθεί ο διάλογος που θα οδηγήσει στη θεσμοθέτηση κοινά αποδεκτών χρήσεων. Για παράδειγμα η χρήση «κατοικία» για τις ζώνες ΖΔΟΕ απαγορεύεται άμεσα από τον νόμο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να προταθεί από την ΕΜΠ. Από την άλλη πλευρά η χρήση «τουριστικά καταλύματα έως 150 κλινών» κατ’ αρχήν επιτρέπεται από την νομοθεσία (πολύ κακώς) αλλά δεν δεσμεύει κανέναν να την προτείνει ή να την αποδεχτεί. Αν σύσσωμοι οι φορείς απαιτήσουν να μην ενσωματωθεί στην ΕΠΜ μια τέτοια καταστροφική χρήση, οι μελετητές δεν θα έχουν κανένα λόγο να κινηθούν αντίθετα στη βούληση της κοινωνίας. Κάλλιστα μπορούν να μην επιλέξουν αυτή τη χρήση.

Ειδική αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στο γεγονός ότι κανένας φορέας δεν ζήτησε την απαλοιφή από τις επιτρεπόμενες χρήσεις της δυνατότητας δημιουργίας χώρου επεξεργασίας και διάθεσης στερεών ΤΟΞΙΚΩΝ αποβλήτων που προτείνει η ΕΠΜ στη Ζώνη Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – 21 (πίνακας 4.5.1-25, σελ. 145 του κεφ. 4Α). Υποθέτουμε ότι δεν είναι σκόπιμη μια τέτοια παράλειψη αλλά οφείλεται στο τεράστιο μέγεθος της μελέτης που έπρεπε να ελεγχθεί. Είναι αυτονόητο ότι μια τέτοια χρήση θα απαξιώσει ολόκληρο το νησί και πρέπει να βρει απέναντι σύσσωμη την κοινωνία της Σύρου. ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΡΟ!

Καταθέτουμε τις προτάσεις μας προσβλέποντας σε έναν εποικοδομητικό διάλογο και σε θεσμοθέτηση μέτρων που δεν θα οδηγήσουν στην καταστροφή και αυτών των περιοχών όπως έχει γίνει με τόσες άλλες.

Σύρος 02.03.2023
Το Διοικητικό Συμβούλιο

(Visited 40 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.