Στο Πρόγραμμα CLLD/LEADER Κυκλάδων η αποκατάσταση των μαγκανοπήγαδων της Βάρης

Newsroom
08/12/2020 15:05
 
 
 

Στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ΚΥΚΛΑΔΩΝ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, εντάχθηκε το έργο «Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών και προβολή παραδοσιακών μαγκανοπήγαδων στη Δημοτική Κοινότητα Βάρης».

Το έργο, με προϋπολογισμό 168.897,72€, πρόκειται να εκτελεστεί εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης εκατέρωθεν της Επαρχιακής οδού Ερμούπολη – Μέγας Γιαλός και θα αποτελείται από δύο υποέργα:

1. Το πρώτο υποέργο είναι κατασκευή με τίτλο «Διατήρηση, αναβάθμιση και αποκατάσταση πολιτισμικών χαρακτηριστικών παραδοσιακών Μαγκανοπήγαδων στη Δ.Κ. Βάρης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης».

2. Το δεύτερο υποέργο θα αποτελεί την προβολή της παραπάνω κατασκευής με τίτλο: «Προβολή της διατήρησης, αναβάθμισης και αποκατάστασης πολιτισμικών χαρακτηριστικών παραδοσιακών Μαγκανοπήγαδων στη Δ.Κ. Βάρης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης».

Με την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης και διατήρησης των δομικών και λειτουργικών στοιχείων των μαγκανοπήγαδων, με έμφαση στην απόδοση της πραγματικής εικόνας, όπως αυτή είναι γνωστή κατά τη λειτουργία τους στο παρελθόν. Στόχος είναι η αποκατάσταση και η διατήρηση των δομικών και λειτουργικών στοιχείων των μαγκανοπήγαδων, της τεχνολογικής τους συγκρότησης και όλων των στοιχείων που την απαρτίζουν, πολλά από τα οποία κινδυνεύουν να χαθούν.

Παράλληλα, θα αποκατασταθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και θα αντικατασταθούν με νέα τα κατεστραμμένα στοιχεία του, ώστε να καταστεί απόλυτα λειτουργικό το σύνολο. Η αποκατάσταση θα γίνει με τεχνικές μηχανουργικές όμοιες με αυτές της εποχής κατασκευής τους, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μην προσφέρει την τελειότητα των σύγχρονων τεχνικών μηχανουργικής κατεργασίας.

Εκτός από την αποκατάσταση των μαγκανοπήγαδων, η παρέμβαση του Δήμου έχει ως σκοπό τη γενικότερη προβολή της αγροτικής ζωής και για τον λόγο αυτό, πρόκειται να κατασκευαστεί ένα παραδοσιακό αλώνι και προθήκες για την έκθεση παραδοσιακών αγροτικών εργαλείων.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου με στόχο την επισκεψιμότητα και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών ώστε να συνδεθεί το πολιτιστικό μέρος του γεωργικού αυτού συγκροτήματος με το στοιχείο της χρηστής διαχείρισης υδάτινου δυναμικού.

Το εν λόγω έργο θα προβληθεί: α) με τη δημιουργία φωτιζόμενων πινακίδων τοποθετημένων στις πύλες εισόδου του νησιού, β) την παραγωγή DVD, στο οποίο θα περιέχονται όλες οι φάσεις της ανακατασκευής των μαγκανοπήγαδων και γ) τη δημιουργία ενημερωτικής αφίσας για ψηφιακή προβολή.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα δημιουργηθεί μια πολιτιστική διαδρομή, η οποία θα προβληθεί ως τουριστικό προϊόν της Σύρου, αποτελώντας αφενός πόλο έλξης επισκεπτών και αφετέρου την απαρχή για τη δημιουργία πεζοδρομίων στη συγκεκριμένη περιοχή εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης επί του επαρχιακού δικτύου.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Latest Post
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.