Συνεδριάζει στη Ρόδο το Περιφερειακό Συμβούλιο

admin
30/01/2015 12:28
 
 
 

Στη Ρόδο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου για το 2015, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. 

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 21 θέματα, ανάμεσα στα οποία την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων Θήρας και Σύρου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδρομίου στα νησιά της Σαντορίνης, της Σικίνου και της Κύθνου.

Αναλυτικά, η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για την σύσταση ομάδας εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. (ια) της παραγρ. 1 του άρθρου 159 του ν. 3852/10 για την κατάρτιση περιουσιολογίου που στερείται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Χατζημάρκος Γεώργιος)

ΘΕΜΑ 2ο Καθορισμός Ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, δέκα (10) ατόμων (Εισηγήτρια: Γενική Δ/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευμορφία).

ΘΕΜΑ 3ο Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Παράρτημα Δωδεκανήσου για την μελέτη των οικονομικών στοιχείων που οδήγησαν την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε κατάταξη Ιδιαίτερα Ανεπτυγμένης Περιφέρειας (Στόχου 2) σε σχέση με την πραγματικότητα.

ΘΕΜΑ 4ο Λήψη απόφασης για την χρήση του κτιρίου «Βίλλα Αρτεμις» στο νησί της Λέρου, μετά την σχετική εκχώρηση από την 2η ΥΠΕ.

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στη Νίσυρο και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος).

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κάρπαθο και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος).

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Χάλκη και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος).

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για το έργο «Μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Υδατοδρομίου στην Κω και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος).

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδρομίου στο νησί της Θήρας και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης).

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδρομίου στο νησί της Σικίνου και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης).

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για την αδειοδότηση και κατασκευή Υδατοδρομίου στο νησί της Κύθνου και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής (Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης).

ΘΕΜΑ 12ο Συμμετοχή της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυμία «ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – ΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με διακριτικό τίτλο «EGCT SolidarCity NETWORK» και ορισμός εκπροσώπων (Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Εθελοντισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Γιασιράνη Χαρίκλεια).

ΘΕΜΑ 13ο 1η Τροποποίηση ΠΔΕ Δωδεκανήσου έτους 2015 – 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2015 (Εισηγητής: κ. Καραγιάννης Τριαντάφυλλος).

ΘΕΜΑ 14ο Ορισμός Διοίκησης στον Περιφερειακό Οργανισμό Τουρισμού με αποκλειστικό έργο την λύση και εκκαθάριση του (Εισηγητής: Νομικός Σύμβουλος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Φιλιππάκος Γεώργιος).

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για το έργο «Επιστημονική και Τεχνική Υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας» (Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος).

ΘΕΜΑ 16ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις γνωμοδοτικές επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (ΕισηγητέςΑντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης –Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος).

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους στις επιτροπές των λιμενικών αρχών, αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού των παραλιών ως πολυσύχναστων, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μέσων αναψυχής κλπ. (Εισηγητές: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης – Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Κόκκινος Χαράλαμπος).

ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου για: Α) τις Νομαρχιακές Επιτροπές Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων

Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, Β) τα Πειθαρχικά Συμβούλια επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα όργανα διοίκησης των ΚΤΕΛ και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων Κυκλάδων και Δωδεκανήσου (Εισηγήτρια: Γενική Δ/ντρια Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κα. Αριστείδου Ευμορφία). 

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER ΠΑΑ της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. (Εισηγητής: κ. Νικολής Νικόλαος). 

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος Αλιείας, Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών, της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.(Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης). 

ΘΕΜΑ 21ο Επικύρωση πρακτικών 15ης/8-12-2014 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου.

(Visited 33 times, 1 visits today)

Leave a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*