Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου: Πρόσκληση παρουσίασης Στρατευσίμων (γεννηθέντων το έτος 2005)

Newsroom
13/12/2022 21:37
 
 
 

 

Με έγγραφό της η Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αιγαίου, καλεί να παρουσιαστούν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες, οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2026 (γεννημένοι το έτος 2005) που διαμένουν στους νομούς Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2023 (από τις 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μαρτίου 2023), είτε ηλεκτρονικά είτε σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή αρμόδια Προξενική Αρχή.

Αναλυτικά:

(Visited 213 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.