Συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στη Διεθνή Έκθεση Detrop 2023 στη Θεσσαλονίκη

Newsroom
20/12/2022 13:02
 
 
 

 

Στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών της προϊόντων, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πρόκειται να πάρει μέρος στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών Detrop 2023, η οποία θα διεξαχθεί από 18 έως 20 Φεβρουαρίου 2023 στο Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων της (τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό), η Περιφέρεια παρέχει τη δυνατότητα σύναψης των πλέον συμφερουσών συμφωνιών για τους παραγωγούς της, με τη συμμετοχή της στους παρακάτω συγκεκριμένους-στοχευμένους χώρους:

*στο χώρο “Οenos” στο Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελίδης (Μόνο Οίνοι),

*στο χώρο Golden Olive Expo στο Περίπτερο 8 (Μόνο Ελαιόλαδο) και

*στο χώρο παρουσίασης των υπολοίπων προϊόντων.

Τόσο οι αγοραστές, όσο και οι εκθέτες έχουν τη δυνατότητα επιλογής πραγματοποίησης συναντήσεων Business to Business.

Καλούνται οι παραγωγοί τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που παράγουν ή/και μεταποιούν ή/και τυποποιούν τοπικά προϊόντα κι επιθυμούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να το δηλώσουν έως την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2023 στη σχετική φόρμα, διευκρινίζοντας το χώρο ενδιαφέροντός τους πάντα βάσει της συνάφειας των προϊόντων τους.

Λόγω των περιορισμένων θέσεων, η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάσει κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στη φυσική έκθεση θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας και από τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσουμε, εφόσον αυτά απαιτηθούν.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που θα προκύψουν βάσει των εξελίξεων της πανδημίας του Covid-19 και προκειμένου να συμβάλει στη στήριξη του τομέα της υγείας, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στην εν λόγω Έκθεση και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μη συμμετοχής.

Διευκρινίζεται πως μετά τις 5/1/2023 καμία δήλωση δεν θα γίνει δεκτή. Επίσης στη συγκεκριμένη έκθεση δεν επιτρέπεται η λιανική πώληση.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22810-82380 (κ. Ντίνα Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων).

(Visited 27 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.