Προγράμματα κατάρτισης για 160 ανέργους του Νοτίου Αιγαίου – Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις

ζητείται σερβιτόρος
Newsroom
17/03/2023 15:09
 
 
 

 

Στο έργο «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» καλούνται να συμμετάσχουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα ενταχθούν και σε δράσεις Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης.

Την πρόσκληση απευθύνει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου σε 160 ανέργους που κατοικούν στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται:
-Να παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών και να συμμετάσχουν σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής τους διάρκειας 200 ωρών με επίδομα 5€ / ώρα (συνολικό επίδομα 1.500€).

-Να λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό ISO για τις γνώσεις τους.

-Να συμμετάσχουν σε ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους συμβούλους για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα προγράμματα κατάρτισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά αντικείμενα από τα οποία θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι:
1. Σερβιτόρος.
2. Οροφοκόμος.
3. Υπάλληλος Υποδοχής Ξενοδοχείου.

Η κατανομή των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα, θα είναι η εξής:
Δωδεκάνησα:
Σερβιτόρος: 40 ωφελούμενοι.
Οροφοκόμος: 40 ωφελούμενοι.
Υπάλληλος υποδοχής ξενοδοχείου: 20 ωφελούμενοι.

Κυκλάδες:
Σερβιτόρος: 40 ωφελούμενοι.
Οροφοκόμος: 20 ωφελούμενοι.

Η παραπάνω κατανομή των ωφελουμένων είναι ενδεικτική. Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει την κατανομή ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν από τον ορισμό δυνητικών ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα και τη ζήτηση υπηρεσιών κατάρτισης κατά τον χρόνο υλοποίησης των προγραμμάτων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα 17/03/2023 έως και τις 07/04/2023 και ώρα 24:00 με ηλεκτρονικό τρόπο, στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος κατάρτισης, όπου έχει επίσης δημοσιευθεί η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η πρόσβαση στο Πρόγραμμα Κατάρτισης μπορεί να γίνει επίσης και από την ιστοσελίδα της εταιρείας.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5123953, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

(Visited 61 times, 1 visits today)
Error: GraphComment couldn't be load because your settings are invalid. Please visit your admin panel and go to the GraphComment section and enter a valid website URL/ID.