Πιστώσεις για δαπάνες αντιμετώπισης του κορωνοϊού στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής Ν. Αιγαίου

Το νέο περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου
Newsroom
12/03/2020 6:12
  •  
  •  
  •  

 

Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα συζητήσει μεταξύ άλλων την εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, για τα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».

Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση:

Σας καλούμε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα της Περιφέρειας, στη Σύρο (Πλατεία Τσιροπινά) και στη Ρόδο (Πλατεία Ελευθερίας 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

(α) λόγω του κατεπείγοντος του 1ου θέματος και β) του 2ου θέματος, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ τ.Α΄ /11 Μαρτίου 2020),

γ) λόγω του κατεπείγοντος του 3ου θέματος, για τους λόγους :
¬ της επικινδυνότητας που εμφανίζει ο μοναδικός δρόμος που συνδέει το λιμάνι της Θήρας με το υπόλοιπο νησί και την άμεση ανάγκη έναρξης των εργασιών.

δ) λόγω του κατεπείγοντος του 4ου θέματος, για τους λόγους ότι:
¬ η εργολαβία βρίσκεται σε εξέλιξη και η ταπείνωση της ερυθράς που έπεται της μετατόπισης του στύλου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν τις εορτές του Πάσχα,

στα παρακάτω θέματα:

1. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ τ.Α΄ /11 Μαρτίου 2020).

2. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, λαμβάνοντας υπόψη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/ τ.Α΄ /11 Μαρτίου 2020).

3. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο: «Αντιμετώπιση Κατολισθητικού Φαινομένου Οδού προς Λιμένα Αθηνιού περί τη Θέση Υψηλού Τοίχου Αντιστήριξης».

4. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης για μετατόπιση δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Τήνου (2018)».

(Visited 61 times, 1 visits today)