Έκτακτα μέτρα στις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (απόφαση)

Newsroom
16/03/2020 12:38
 
 
 

 

Έκτακτα μέτρα πρόληψης, αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού στις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε σήμερα ο περιφερειάρχης.

Συγκεκριμένα ο Γιώργος Χατζημάρκος αποφάσισε:

1. Την αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών σε όλες τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις η είσοδος συναλλασσόμενων στην υπηρεσία θα επιτρέπεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο προκειμένου να προγραμματιστεί συνάντηση και να επιτραπεί η είσοδος στον χώρο της υπηρεσίας.

2. Την αναστολή των εκτός έδρας μετακινήσεων του πάσης φύσεως προσωπικού εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις για τις οποίες θα δίνεται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Αντιπεριφερειάρχη.

3. Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας όπου παρατηρείται συνωστισμός εργαζομένων δύναται να εφαρμοστεί κυλιόμενο ωράριο κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας και απόφαση του αρμοδίου για την πολιτική προστασία Αντιπεριφερειάρχη. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά μέσα.

Η αναστολή θα ισχύσει για όλο το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

(Visited 90 times, 1 visits today)