Η ενίσχυση ΕΚΑΒ και μονάδων υγείας ξανά στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Newsroom
22/05/2020 5:43
  •  
  •  
  •  

 

Η ενίσχυση τόσο του ΕΚΑΒ, όσο και δομών υγείας του Νοτίου Αιγαίου (με έμψυχο δυναμικό και σε υλικοτεχνικό επίπεδο, αντίστοιχα) θα απασχολήσει ξανά την επικείμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η συνεδρίαση, για δεύτερη συνεχή φορά, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (µέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης µε δυνατότητα βιντεοκλήσης zoom) την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 10:45 π.µ.

Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει 11 θέματα, ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Οικονομική ενίσχυση του ΕΚΑΒ για την άμεση κάλυψη επιπλέον θέσεων οδηγών και νοσηλευτών σε δομές του, στο Νότιο Αιγαίο (Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης).

ΘΕΜΑ 2ο Ενημέρωση επί του άρθρου 93 του ν. 4685/2020, περί της ίδρυσης Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού ΦΟ∆ΣΑ Ν. Αιγαίου (Εισηγητής: Γιώργος Χατζηµάρκος, Περιφερειάρχης).

ΘΕΜΑ 3ο Δωρεά υγειονομικού εξοπλισμού σε δομές υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Εισηγήτρια: Εύη Αριστείδου, Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας).

ΘΕΜΑ 4ο Ενημέρωση επί των κανόνων λειτουργίας των ελαιοτριβείων και την άσκηση του ελεγκτικού ρόλου των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (Εισηγητής: Φιλήµων Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα).

ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την εκτέλεση του έργου «Πολυδύναμο Πολιτιστικό Κέντρο για Μουσειακή και Εκπαιδευτική χρήση στο Παλαιό Σχολείο στο Κάστρο Χώρας Αστυπάλαιας: Φάση Α», μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμου Αστυπάλαιας και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κατάργηση της υπ’ αριθµ. 78/2019 Απόφασης (Εισηγητής: Μανώλης Μουσελλής, Έπαρχος ΠΕ Καλύµνου).

Επίσης:

ΘΕΜΑ 6ο 4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητές: Αντώνης Λούβαρης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ Κυκλάδων και Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού ∆/νσης Οικονομικού Κυκλάδων)

ΘΕΜΑ 7ο 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού ΠΕ Δωδεκανήσου οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάμενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονομικού ∆ωδεκανήσου).

ΘΕΜΑ 8ο Απαγόρευση έκδοσης οικοδομικών αδειών και κατασκευής έργων εντός της ζώνης διέλευσης του έργου «Βελτίωση – ∆ιαπλάτυνση Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου, Τµήµα από Κολύµπια έως Λίνδο» σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 209/1998 (ΦΕΚ 169 ) (Εισηγητής: Νικόλαος Λυµπερόπουλος, Προϊστάμενος Τµήµατος Μελετών, ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου).

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση 1ης τροποποίησης ∆ιαβαθµιδικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ∆ήµου Σύρου – Ερµούπολης για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Επισκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στη Βάρη νήσου Σύρου» (Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων).

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση τροποποίησης του σχεδίου της Προγραμματικής Σύµβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Λέρου και ∆ήµου Αγαθονησίου για την υλοποίηση της πράξης: Υποστηρικτικές Μελέτες και Οριστική Μελέτη του έργου «Επέκταση Προβλήτας Λιµένα Αγαθονησίου», της υπ’ αριθ. 64/2020 απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου (Εισηγητής: Νικόλαος Λυµπερόπουλος, Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών, ∆/νσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου).

ΘΕΜΑ 11ο Επικύρωση πρακτικών της 3ης /30-4-2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου.

(Visited 74 times, 1 visits today)