Παρουσίαση της νέας τουριστικής καμπάνιας στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Newsroom
13/07/2020 4:58
  •  
  •  
  •  

Μέσω τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει, για ακόμη μια φορά, την Παρασκευή 17 Ιουλίου το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνεδρίαση θα παρουσιαστεί η τουριστική καμπάνια 2020 της Περιφέρειας, ενώ θα τεθεί προς συζήτηση και η εξουσιοδότηση προς την Οικονοµική Επιτροπή για την σύναψη και εξειδίκευση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού µε στόχο την υλοποίηση προγράµµατος συνδιαφήµισης µε αεροπορικές εταιρείες και Tour Operators.

Άλλα θέματα που θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι τα εξής:

*Εξουσιοδότηση της Οικονοµικής Επιτροπής για την σύναψη και εξειδίκευση των όρων Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του νεοσύστατου Ειδικού Περιφερειακού ∆ιαβαθµιδικού Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου Ανώνυµη Εταιρεία «ΦΟ∆ΣΑ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε», µε στόχο την παροχή τεχνικής υποστήριξης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στον «ΦΟ∆ΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε» για την υλοποίηση του Τεχνικού του Προγράµµατος.

*∆ωρεά υγειονοµικού εξοπλισµού σε δοµές υγείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

*Έγκριση σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ∆ήµου Άνδρου µε τίτλο: Βελτίωση – Συντήρηση & Αποκατάσταση Βλαβών Οδικού ∆ικτύου ν. Άνδρου (2020).

Δείτε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

(Visited 28 times, 1 visits today)