Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων: Πλήρως αντίθετος στην ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού Α.Ε.

aireti perifereia ktirio syros
Newsroom
30/09/2020 2:47
  •  
  •  
  •  

«Δούρειο Ίππο» για την εισχώρηση του ιδιωτικού τομέα σε κρίσιμους υπηρεσιακούς τομείς θεωρεί την ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού του Ν. 4674/2020 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο Σύλλογος Υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων (πρώην) Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Κυκλάδων.

Με παρέμβασή του (η οποία εστάλη στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, τους επικεφαλείς των περιφερειακών παρατάξεων, τους περιφερειακούς συμβούλους, τα μέλη του Συλλόγου και τα ΜΜΕ), ο Σύλλογος εξηγεί για ποιους λόγους αντιτίθεται πλήρως στην ίδρυση ενός τέτοιου Αναπτυξιακού Οργανισμού, την στιγμή μάλιστα που υπάρχει η εναλλακτικής της ενδυνάμωσης όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με μόνιμες οργανικές θέσεις και σταθερές σχέσεις εργασίας.

Αναλυτικά, η παρέμβαση του Συλλόγου:

Η Διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προχωρά φέρνοντας στο ερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, για συζήτηση και λήψη απόφασής την Ίδρυση «Αναπτυξιακού» Οργανισμού του Ν.4674/2020, αντικείμενο του οποίου θα είναι η σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων μελετών και έργων των ΟΤΑ, καθώς και η τεχνική και διοικητική υποστήριξη θεμάτων που άπτονται αρμοδιοτήτων τεχνικών έργων.

Δίνει επίσης την δυνατότητα, εκτός από τις αρμοδιότητες των Τεχνικών Υπηρεσιών, να αναλαμβάνει γενικότερα την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας, την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης, αειφόρου ανάπτυξης κλπ.

Με το με αρ. πρωτ.: 135/28-06-2020 έγγραφο της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Συλλόγων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, το οποίο σας επισυνάπτουμε ξανά, είχε δηλωθεί η πλήρης αντίθεση μας, στην ίδρυση τέτοιων Αναπτυξιακών Οργανισμών και αυτό διότι:

*Με τον ν. 4674/2020 αναγορεύονται οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Α.Ε., που θα ιδρυθούν «ισότιμοι» φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης…, που μπορούν να ασκούν αρμοδιότητες των ΟΤΑ και υπηρεσίες προς τους πολίτες!!! Στην ουσία βρισκόμαστε μπροστά στη δημιουργία μιας παράλληλης δομής στο πλαίσιο λειτουργίας της Περιφέρειας η οποία σε σύντομο χρόνο θα υποκαταστήσει βασικές λειτουργίες της.

*Η στελέχωση των ανωτέρω Α.Ε. θα γίνεται αφενός με την μετάταξη ή απόσπαση ολίγων «αρεστών» Δημοσίων Υπαλλήλων, διαλύοντας τις ήδη υποστελεχωμένες Δημόσιες Τεχνικές Υπηρεσίες και αφετέρου με προσλήψεις προσωπικού εκτός ΑΣΕΠ, με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με εντελώς αδιαφανείς διαδικασίες, χωρίς τον έλεγχο του Δημοσίου, εδραιώνοντας με αυτό τον τρόπο το πελατειακό κράτος. Με αυτόν τον τρόπο στήνεται ένας μηχανισμός προθύμων, που δεν θα αμφισβητεί ούτε τον σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που τίθενται, ούτε τις διαδικασίες, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα.

*Η ύπαρξη Τεχνικής Υπηρεσίας στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς, με μετακλητό Διευθυντή (και Γενικό Δ/ντή), θα έχει και το ρόλο της αναθέτουσας αρχής και θα μπορεί να αναλαμβάνει τα πάντα όλα. Δίνεται ταυτόχρονα για πρώτη φορά με νόμο, το δικαίωμα υπογραφής στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου!!!

*Με αυτές τις ανώνυμες εταιρείες (Αναπτυξιακούς Οργανισμούς) σαν μεσάζοντες, οι ΟΤΑ θα αναθέτουν αρμοδιότητες, τεχνική υποστήριξη σε ιδιώτες, σε εξωτερικούς συμβούλους την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος, διοχετεύοντας χρήμα όπου και όσο θέλουν, μακριά από το δημόσιο λογιστικό και την στοιχειώδη διαφάνεια, που επιβάλλεται και για λόγους δημοσίου Συμφέροντος.

Η πάγια επιχειρηματολογία Περιφερειαρχών και κυβέρνησης υπέρ αυτών των ριζικών αλλαγών είναι η δυσκινησία των διαδικασιών, η γραφειοκρατία, η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Προβλήματα πραγματικά, που όμως καμία από τις τελευταίες κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρθηκε να επιλύσει ουσιαστικά εκσυγχρονίζοντας και στελεχώνοντας τις υπηρεσίες και απλοποιώντας το νομοθετικό πλαίσιο.

Για ποιο λόγο στις Τεχνικές, αλλά και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, έχουν να γίνουν μαζικές προσλήψεις τουλάχιστον 15 χρόνια; Δεν θα ήταν οικονομικά πιο συμφέρον, τα χρήματα που θα απαιτηθούν για τη δημιουργία και τη λειτουργία των Αναπτυξιακών, με το πλήθος διευθυντικών στελεχών, συμβούλων, εξοπλισμού, προσωπικού που θα μισθοδοτεί, να δοθούν για την πρόσληψη προσωπικού και την αναβάθμιση των υπαρχουσών υπηρεσιών;

Όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις συνεχίζουν να μην λύνουν αυτά τα προβλήματα, συνεχίζουν να λειτουργούν τις υπηρεσίες ως εργαλείο στήριξης της κερδοφορίας των επιλογών των μεγαλοεπιχειρηματιών και να αντιμετωπίζουν τις Τεχνικές και άλλες υπηρεσίες των ΟΤΑ ως αποθετήριο ευθυνών, με τις ποινικές και αστικές ευθύνες που φορτώνουν στους υπαλλήλους.

Ως εργαζόμενοι γνωρίζουμε ότι όλα τα παραπάνω, εντάσσονται σε ένα μοντέλο που εφαρμόζεται διεθνώς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κερδοφορία των τραπεζών και μεγάλων εταιρειών. Σταδιακή και συστηματική υποβάθμιση κρίσιμων δραστηριοτήτων του δημοσίου τομέα, κάνοντας ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, ώστε να μην μπορούν πλέον να λειτουργήσουν, για να μεταφερθούν ξαφνικά στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος δια μαγείας θα «επιλύσει» όλα τα προβλήματα.

Μόνο που τις συνέπειες αυτών των νεοφιλελευθέρων επιλογών, καλούνται κάθε τόσο να την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και η κοινωνία, μέσω μνημονίων, μεσοπροθέσμων κλπ ή όπως αλλιώς βαφτίζονται κάθε φορά ανάλογα με την συγκυρία.

Την πολιτική αυτή, δυστυχώς, υιοθετεί και υλοποιεί και η διοίκηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, χωρίς καμία διαφοροποίηση.

Οι σύγχρονες ανάγκες σε έργα υποδομών, η πρόληψη και αντιμετώπιση καταστροφών από καιρικά φαινόμενα, η διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού και όχι μόνο, απαιτούν μία διαφορετική πολιτική αντίληψη, η οποία να θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση του κοινωνικού και δημόσιου ρόλου των Υπηρεσιών, προς όφελος της εργαζομένων και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Για όλα τα παραπάνω, συνεχίζουμε τον αγώνα και διεκδικούμε:
1.Την Αναβάθμιση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών και όχι την ιδιωτικοποίησή τους, που θα στοιχίσει εν τέλει πολύ περισσότερο σε όλους μας και με αποτελέσματα μη ικανοποιητικά για τους λόγους που προαναφέραμε (έλλειψη διαφάνειας κοκ).

2.Την ενδυνάμωση όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με μόνιμες οργανικές θέσεις, με σταθερές σχέσεις εργασίας, μια ενδυνάμωση που πιστεύουμε πραγματικά ότι θα προσφέρει με διαφάνεια, αναπτυξιακές λύσεις προσανατολισμένες στο συμφέρον της κοινωνίας.

(Visited 52 times, 1 visits today)