Περιφερειακό Συμβούλιο με έγκριση προϋπολογισμού, τεχνικού προγραμμάτος και ΟΠΔ

Newsroom
15/12/2020 12:53
  •  
  •  
  •  

Μέσω zoom θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου στις 13:30.

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η έγκριση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονοµικού έτους 2021, η ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος της και του ΟΠ∆ (Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης).

Εισηγητής του θέματος θα είναι ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Γιώργος Χατζημάρκος.

(Visited 29 times, 1 visits today)