Τα Πάρκα Βιομηχανικών Ανεμογεννητριών και η θέση της Περιφέρειας, θέμα συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Newsroom
17/12/2020 4:57
  •  
  •  
  •  

Διπλή θα είναι τελικά η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, καθώς μετά την έγκριση του Προϋπολογισµού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονοµικού έτους 2021, την ψήφιση του Τεχνικού Προγράµµατος της και του ΟΠ∆ (Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης) θα ακολουθήσει συνεδρίαση με 5 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μέσω zoom στις 15:30 και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ 1ο Λήψη απόφασης-απάντησης στον κατευθυνόµενο λαϊκισµό περί την θέση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο ζήτηµα των Πάρκων Βιοµηχανικών Ανεµογεννητριών (Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων).

ΘΕΜΑ 2ο 9η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και Προϋπολογισµού ΠΕ ∆ωδεκανήσου οικονοµικού έτους 2020 (Εισηγητής: Τριαντάφυλλος Καραγιάννης, Προϊστάµενος ∆ΙΑΠ ∆ωδ/σου κ ∆/νσης Οικονοµικού ∆ωδ/σου).

ΘΕΜΑ 3ο 9η Τροποποίηση Προϋπολογισµού ΠΕ Κυκλάδων οικονοµικού έτους 2020 (Εισηγήτρια : Αθηνά Καλλιγά, Προϊσταµένη Τµήµατος Προϋπολογισµού ∆/νσης Οικονοµικού Κυκλάδων).

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση του Σχεδίου «Απόφαση Υλοποίησης µε Ίδια Μέσα του Υποέργου (1) «Τεχνική Υποστήριξη της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» της Οµώνυµης Πράξης µε κωδικό OΠΣ (MIS) 5038226» (Εισηγητής: Γιώργος Λεονταρίτης, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων).

ΘΕΜΑ 5ο Επικύρωση πρακτικών της 10ης /31-11-2020 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου.

(Visited 52 times, 1 visits today)